Verslag van de directie

Resultaten in verslagjaar

Met een omzet van € 126,2 miljoen heeft RAI Amsterdam een bedrijfsresultaat van € 8,9 miljoen behaald. Na aftrek van rentelasten en vennootschapsbelasting bedroeg het nettoresultaat in het verslagjaar € 4,2 miljoen.

Omzet

De omzet van RAI Amsterdam is in het verslagjaar met ruim 5 procent gestegen tot € 126,2 miljoen (2014: € 119,7 miljoen, 2013: € 116,6 miljoen).

De omzet van eigen beurzen en evenementen steeg met € 9,4 miljoen ten opzichte van 2014. De accommodatieverhuur daalde met € 4,7 miljoen. De omzet van parkeren steeg met € 1,4 miljoen.

omzet ruim 5 procent gestegen

Financiële kerngegevens

bedragen x € 1 mln

Financiële kerngegevens
  2015 2014 2013 2012 2011
                                                                            
Omzet 126,2 119,7 116,6 134,7 133,6
EBITDA 22,7 27,9 22,4 22,8 26,3
bedrijfsresultaat 8,9 13,7 7,1 6,0 7,8
nettoresultaat 4,2 9,3 3,3 2,1 3,1
groepsvermogen 86,7 84,7 77,7 76,4 76,3
balanstotaal 201,8 198,0 189,9 196,2 203,9
voorzieningen 2,1 3,4 0,7 6,5 4,8
netto-investeringen in gebouwen, installaties en inventaris 14,4 22,3 5,6 11,1 10,3

Ratio's

Ratio's
  2015 2014 2013 2012 2011
                                                                            
Bedrijfsresultaat in percentage van de omzet 7,1% 11,4% 6,1% 4,5% 5,8%
senior Net Debt / EBITDA 2,76 2,22 2,75 2,79 2,48
solvabiliteit 43,0% 42,8% 40,9% 38,9% 37,4%

Omzet

Bedragen x € 1 mln

Omzet
  2015 2014 2013 2012 2011
                                                                            
Door RAI Amsterdam georganiseerde evenementen 56,9 47,5 39,3 52,5 53,6
verhuur aan derden 18,1 21,8 23,6 23,2 23,5
catering 15,5 15,1 17,8 16,9 18,1
uitgeven vakbladen 0 0 0 3,2 4,0
overige* 35,7 35,3 35,9 38,9 34,4
totaal 126,2 119,7 116,6 134,7 133,6

*betreft onder meer parkeerdiensten, hotelcommissies en facilitaire diensten

Kosten

De totale bedrijfskosten bedroegen in 2015 € 117,2 miljoen, een stijging van € 11,1 miljoen ten opzichte van een jaar eerder. De kosten voor lonen en salarissen, sociale en pensioenlasten en overige bedrijfskosten daalden. De stijging is geheel toe te schrijven aan de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Deze kostenstijging is gerelateerd aan de specifieke samenstelling van de evenementenportfolio in 2015.

bedrijfskosten € 11,1 miljoen gestegen door uitbesteed werk en andere externe kosten

In het afgelopen jaar is voor € 16,8 miljoen geïnvesteerd in gebouwen, installaties, inventaris en werk in uitvoering. In 2014 bedroeg dit nog € 22,3 miljoen. De investering in het verslagjaar is met name gebruikt voor afbouw van het Amtrium. In het verslagjaar is een omvangrijk meerjareninvesteringsprogramma voor het RAI Amsterdam Convention Centre afgerond; in 11 jaar is in totaal zo'n € 180 miljoen in de gebouwen geïnvesteerd.

investeringen: € 16,8 miljoen

De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 19,7 miljoen (2014: € 27,2 miljoen). De kasstroom uit operationele activiteiten heeft ervoor gezorgd dat RAI Amsterdam € 17,6 miljoen kon investeren, met een mutatie van de liquide middelen en bankkrediet in het verslagjaar van slechts € -2,5 miljoen.  

kasstroom uit operationele activiteiten € 19,7 mln

De rentelasten daalden licht van € 3,4 miljoen in 2014 naar € 3,3 miljoen in het verslagjaar. De afgesproken ratio’s met de bank werden evenals eerdere jaren ruim gehaald.

lichte daling van rentelasten

Resultaat

Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 8,9 miljoen (2014: € 13,7 miljoen, 2013: € 7,1 miljoen). De tweejaarlijkse evenementencyclus in beschouwing nemend, heeft RAI Amsterdam in het verslagjaar het beste resultaat van de oneven jaren gerealiseerd sinds 2007.

goed bedrijfsresultaat in historisch perspectief van tweejaarlijkse evenementencyclus

Na aftrek van rentelasten en belastingen bedroeg de nettowinst € 4,2 miljoen tegen € 9,3 miljoen in 2014 (zonder incidenteel fiscaal voordeel in 2014: € 7,8 miljoen).

nettowinst € 4,2 mln

Internationale evenementdagen

Het afgelopen jaar telde het RAI Amsterdam Convention Centre 207 evenementdagen met internationale evenementen (in 2014: 298, in 2013: 271 en in 2011: 265 dagen).

Evenementen

RAI Amsterdam realiseerde in 2015 in totaal 458 evenementen. Het betrof 54 beurzen, 40 congressen en 364 overige evenementen.  Nagenoeg alle evenementen vonden plaats in het RAI Amsterdam Convention Centre; 10 beurzen vonden elders plaats.

RAI Exhibitions organiseerde zelf 23 beurzen en 1 congres (samen: de eigen evenementen). Van de eigen beurzen vonden er 13 plaats in het RAI Amsterdam Convention Centre, 1 elders in Nederland en 9 in het buitenland. Het eigen congres vond eveneens plaats in het RAI Amsterdam Convention Centre.

De overige evenementen werden door derden georganiseerd in het RAI Amsterdam Convention Centre.

Eigen evenementen van RAI Exhibitions

De divisie RAI Exhibitions is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en exploitatie van eigen evenementen. In totaal organiseert zij jaarlijks circa 25 nationale en internationale consumenten- en vakbeurzen. Hierin wordt zij ondersteund door een wereldwijd partner- en agentennetwerk. Succesvolle beursformules met een thuisbasis in Amsterdam worden in samenwerking met brancheorganisaties en mediapartijen gedupliceerd naar het buitenland (de zogenaamde spin-off’s). Ongeveer de helft van de omzet van RAI Amsterdam is afkomstig uit de eigen evenementen. Door een duidelijke focus op eersteklas evenementen en kennis van markten en doelgroepen is RAI Amsterdam in vijf sectoren wereldmarktleider. Deze sectoren zijn: watertechnologie (Aquatech), verkeerstechnologie (Intertraffic), professionele schoonmaak (ISSA/INTERCLEAN), de maritieme sector (METSTRADE) en remanufacturing (ReMaTec).

2015 in vogelvlucht

  • Binnen de categorie internationale beurzen (die in het RAI Amsterdam Convention Centre worden gehouden) presteerde ReMaTec min of meer conform verwachting, Aquatech, METSTRADE en met name Super Yacht Pavilion presteerden boven verwachting.
  • Binnen de nationale beurzen hebben HISWA Boat Show, BedrijfsAutoRAI, Horecava en AutoRAI goed gepresteerd. Enigszins teleurstellend was het resultaat van de SSA en de Huishoudbeurs, waarbij laatstgenoemde in 2016 weer op niveau presteerde.
  • De internationale spin-off's deden het overall vrijwel conform verwachting. Voor 2016 zijn twee nieuwe spin-off's gelanceerd in Mexico (Aquatech en INTERCLEAN).
  • De AutoRAI was weer terug en in vele opzichten succesvol. Er is echter niet voldoende draagvlak in de sector voor een editie in 2017.
  • Onderzoek naar de toekomst van de HISWA Boat Show en HISWA te Water heeft als uitkomst opgeleverd dat de HISWA Boat Show vooralsnog zelfstandig in het voorjaar in het RAI Amsterdam Convention Centre wordt voortgezet.
  • Op basis van de marktontwikkelingen en in lijn met de strategie van RAI Exhibitions, is (als beursorganisator) afscheid genomen van de vakbeurzen Building Holland en FietsVAK.
  • De GreenTech Summit, een nieuw initiatief, is goed ontvangen.
  • Alle eigen beurzen van RAI Amsterdam zijn verrijkt met een InnovationLAB, een plek waar ideeën, innovaties en nieuws tastbaar worden op de beursvloer en online.

Eigen evenementen van RAI Exhibitions in Nederland

De volgende eigen evenementen werden in 2015 in Nederland gehouden. Alle evenementen vonden plaats in het RAI Amsterdam Convention Centre, behalve de FietsVak die in de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen werd georganiseerd.

 

Eigen Evenementen van RAI Exhibitions in Nederland

Alle evenementen vonden plaats in het RAI Amsterdam Convention Centre, behalve de FietsVak die in Expo Haarlemmermeer werd georganiseerd

Eigen Evenementen van RAI Exhibitions in Nederland
4 internationale vakbeurzen 4 nationale publieksbeurzen 6 nationale vakbeurzen 1 internationaal congres
Aquatech Amsterdam AutoRAI BedrijfsautoRAI GreenTech Summit
METSTRADE HISWA Boat Show Building Holland  
ReMaTec Huishoudbeurs Ethnic Foods Europe  
Super Yacht Pavilion Negenmaandenbeurs FietsVAK  
    Horecava  
SSA

Internationale vakbeurzen

Aquatech Amsterdam

De feestelijke 25e editie van Aquatech Amsterdam, de vakbeurs op het gebied van proces-, drink- en afvalwatertechnologie, verwelkomde dit jaar een recordaantal van 856 exposanten, 1.100 congresgangers en 18.411 bezoekers. Aquatech Amsterdam, voor de 3e keer tevens onderdeel van de Amsterdam International Water Week, bood wederom een compleet overzicht van de nieuwste producten en technologieën en uitgebreide netwerkmogelijkheden voor iedereen werkzaam in de waterindustrie of op zoek naar innovatieve oplossingen voor watergebruik in het productieproces.

jubileumeditie Aquatech Amsterdam

Nieuw dit jaar was de ‘Industrial User Experience’, met presentaties van eindgebruikers over technologie en innovatie in de olie- en gasindustrie, en het Aquatech Venture Forum, een unieke eendaagse sessie gericht op het samenbrengen van technologische start-ups en potentiële investeerders en zakenpartners.

nieuw: Industrial User Experience en Aquatech Venture Forum

METSTRADE en Super Yacht Pavilion

METSTRADE (Marine Equipment Trade Show) is ’s werelds grootste en best bezochte vakbeurs voor uitrustingen, materialen en systemen voor de pleziervaart. De vakbeurs omvat ook drie paviljoens die zich richten op een specifiek terrein: het Super Yacht Pavilion, het Marina & Yard Pavilion en het Equipment & Construction Pavilion. METSTRADE verwelkomde dit jaar een record aantal exposanten (1.378) en bezoekers (bijna 22.000). Meer bezoekers waren beslissingsbevoegd en ze vertegenwoordigden meer unieke bedrijven dan in 2014. Ook werden meer internationale bezoekers verwelkomd, vooral uit Australië, de Verenigde Staten, Griekenland, Turkije, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Zowel exposanten als bezoekers waardeerden de 2015-editie met een 8,4. Dat is het hoogste waarderingscijfer ooit bij een eigen RAI-beurs behaald.

METSTRADE en
Super Yacht Pavilion
blijven groeien

ReMaTec

ReMaTec, de grootste en belangrijkste vakbeurs op het gebied van remanufacturing voor automotive, industrie en heavy duty, vindt elk twee jaar plaats en wordt ondersteund door de belangrijkste handelsorganisaties APRA (Auto Parts Remanufacturers Association) en FIRM (International Association of Engine Rebuilders and Remanufacturers). De voornaamste bezoekersgroepen zijn autofabrikanten, -importeurs en -revisiebedrijven en hun toeleveranciers. Circa 3.500 bezoekers (waarvan 78% zich als beslisser ziet) uit 71 landen bezochten de 2015-editie. Vergeleken met de vorige beurs is het aantal bezoekers gelijk gebleven maar het aantal exposanten met 27% toegenomen.

ReMaTec sterke groei van exposanten

Nationale publieksbeurzen

De publieksbeurzen hebben het wat bezoekersaantallen betreft allemaal beter gedaan dan hun voorgaande editie. De waardering van bezoekers en exposanten voor deze evenementen is onveranderd positief.

publieksbeurzen trokken meer publiek

AutoRAI

Op AutoRAI 2015 werden meer dan 500 auto’s getoond. Het evenement telde meer dan 100 exposanten en tien aparte side events, binnen en buiten. AutoRAI 2015 trok meer dan 290.000 bezoekers; 8% meer dan de vorige editie. De beurs werd door bezoekers met een 7.5 beoordeeld, een half punt hoger dan het gemiddelde voor publieksbeurzen. De automerken gaven de beurs een 8.0, een verbetering op de 7.1 van de vorige editie. Onderzoek naar de effectiviteit van de beurs voor de exposanten toonde aan dat de exposanten hun doelstellingen voor 95% hebben bereikt. De beurs zal in 2017 helaas geen vervolg krijgen.

AutoRAI 2015 succesvol, maar geen vervolg in 2017

HISWA

De 60e editie van de HISWA Amsterdam Boat Show trok 43.405 bezoekers (+17%). Ten opzichte van de vorige editie was er niet alleen sprake van een stijging van het aantal bezoekers maar ook van het aantal exposanten (+7%), terwijl het aantal tentoongestelde boten ook met 13% steeg. Het groeiende consumentenvertrouwen was direct terug te zien op de beursvloer in een hogere koopbereidheid van de bezoekers. Uit een peiling onder bezoekers is gebleken dat 51% op de HISWA iets gekocht/besteld heeft of een offerte heeft opgevraagd.

jubilerende HISWA:
duidelijk in de lift

Op verzoek van de branche is de haalbaarheid van een samenvoeging van de HISWA Amsterdam Boat Show met HISWA te Water (georganiseerd door HMM Exhibitions BV) onderzocht. Op grond van de bevindingen van het onderzoek is besloten de HISWA Amsterdam Boat Show vooralsnog zelfstandig in het voorjaar van 2016 in het RAI Amsterdam Convention Centre voort te zetten.

Actueel: In maart 2016 vonden 800.000 ontmoetingen plaats tijdens de 2016-editie. De beurs trok 40.500 bezoekers en circa 300 deelnemende bedrijven. Er zijn aanzienlijk meer offertes en proefvaarten aangevraagd dan afgelopen editie.

HISWA blijft zelfstandig in RAI

Huishoudbeurs en Negenmaandenbeurs

In februari 2015 werd de 70e editie van de Huishoudbeurs en 30e editie van de Negenmaandenbeurs gevierd. De dip in het bezoekersaantal vorig jaar is bij deze jubileumeditie weer teniet gedaan. Bijna 244.000 bezoekers bezochten dit jaar de Huishoudbeurs, die dit jaar was verrijkt met het Azië Pasar Malam Festival. Bezoekers konden genieten van oosters eten, mode, muziek, dans en een markt. Gemiddeld besteedden de bezoekers 120 euro per persoon op de huishoudbeurs; 20% meer dan tijdens de voorgaande editie.

Actueel: in februari 2016 vonden de Huishoudbeurs en de Negenmaandenbeurs editie 2016 plaats. De 71ste editie van de Huishoudbeurs is goed bezocht door de Nederlandse jongeren; het lifestyle event voor de Nederlandse vrouw kent ten opzichte van 2015 een stijging van 6% in deze leeftijdsgroep. Het thema was Welcome to the Future, vele innovaties op het gebied van huishouden en shoppen stonden er centraal. De beurzen trokken samen 250.000 bezoekers.

stijgend bezoekersaantal

Nationale vakbeurzen

BedrijfsautoRAI

De 31e editie van de BedrijfsautoRAI liet duidelijk zien dat het wegtransport en de logistieke dienstverlening zich in beter weer bevindt. Het enthousiasme voor trucks, trailers, bestelauto’s en telecommunicatieproducten was in RAI Amsterdam duidelijk merkbaar. Maar liefst 55.268 professionals brachten een bezoek aan de beurs: een stijging van ruim 18% ten opzichte van de vorige editie, die in 2012 plaatsvond. Naast heel veel nieuwe producten was er voor bezoekers ook veel praktische kennis te halen in het InnovationLAB, het EVO Theater en het TLN Theater. Zowel de bezoekers als de exposanten waardeerden deze editie met een 7,6.

succesvolle BedrijfsautoRAI

Building Holland

Building Holland is hét integrale event voor de bouwsector in Nederland waarbij alle schakels in de keten samengebracht worden voor kennisdeling, conceptontwikkeling en samenwerking: architecten, aannemers, installateurs, woningbouwcorporaties, vastgoedontwikkelaars, adviseurs en toeleveranciers. De 2015-editie trok maar liefst 24% meer bezoekers dan de eerste editie.

Building Holland: 24% meer bezoekers

Kennisplatform Duurzaam Gebouwd en beursorganisator RAI Amsterdam hebben de afgelopen twee jaar met succes de vakbeurs Building Holland getransformeerd tot hét integrale kennis- en netwerkevent voor de bouwsector. Om het event verder te laten groeien, besloten de organisaties om hun samenwerking te verlengen in een nieuwe vorm: Duurzaam Gebouwd neemt de volledige organisatie van Building Holland op zich, terwijl RAI Amsterdam als faciliterend partner optreedt. 

Duurzaam Gebouwd neemt Building Holland over
 

FietsVAK/ Nationale (E-)Bike Testdagen

Van 28 februari tot en met 1 maart 2015 vonden de Nationale (E-)Bike Testdagen (gericht op de consument) en de daaraan gekoppelde FietsVak dag (primair gericht op de vakhandel) plaats in Expo Haarlemmermeer te Vijfhuizen. RAI Amsterdam speelde met dit nieuwe fietsevenement in op de behoefte van de fietsbranche naar direct contact met de consument en de sterk toenemende vraag naar e-bikes. Ondanks deze bruisende eerste editie van het consumentenevenement, is na evaluatie duidelijk geworden dat de bezoekersaantallen en de behoeften van de grote en kleine fietsmerken en leveranciers van onderdelen & accessoires te ver uit elkaar liggen om het huidige concept te continueren.

FietsVAK niet gecontinueerd

Horecava

De 59e editie van de Horecava, dé vakbeurs voor horecaprofessionalsbood bezoekers (naast 536 exposanten) een veelzijdig programma vol inspiratie hoe ze slim kunnen inspelen op wat de consument van nu zoekt. Veel aandacht was er met name voor versbeleving en ambacht op het VERS & PUUR paviljoen. Terwijl het aantal bezoekers praktisch stabiel is gebleven, is het aantal bezoekende bedrijven toegenomen met acht procent. In totaal bezochten 55.570 horecaprofessionals (waarvan 78% beslissingsbevoegd) van 35.723 bedrijven de Horecava. Naast een uitgebreid aanbod aan noviteiten en primeurs, bood Horecava ook een breed platform voor hoogwaardige kennisoverdracht.

Horecava toonaangevend platform in sector

In het RAI Elicium vond wederom de internationale vakbeurs Ethnic Foods Europe (EFE) plaats. Deze internationale vakbeurs biedt een uitgebreid aanbod op het gebied van Aziatische, Arabische, Chinese, Indische, Noord-Afrikaanse en andere authentieke keukens.

Actueel: in januari 2016 vond wederom de Horecava plaats. De ruim 600 bedrijven die deelnamen aan de 60e editie van de beurs, gaven aan dat de horeca weer volop in beweging is en innoveert. In 4 dagen tijd vonden op de beurs maar liefst 1,5 miljoen ontmoetingen plaats tussen de 63.000 aanwezige horecaprofessionals.

verrijking Horecava met Ethnic Foods Europe

Safety and Security Amsterdam

Safety & Security Amsterdam (SSA) is als tweejaarlijkse vakbeurs marktleider in de Benelux voor beveiliging en (brand)veiligheid. RAI Amsterdam vormde ook bij de 5e editie van SSA het bruisende middelpunt voor installateurs, system integrators, distributeurs, adviseurs, security managers, eindgebruikers en vertegenwoordigers van de publieke sector (als politie, brandweer, overheid). In totaal werd de 2015-editie door circa 7.200 professionals bezocht, 10% minder dan de vorige editie.

fors minder bezoekers voor SSA

Internationaal congres

GreenTech Summit

Op dinsdag 9 juni 2015 zijn sprekers en congresdeelnemers vanuit 34 landen in de RAI bijeengekomen voor de eerste invitation-only GreenTech Summit. Deze conferentie is exclusief voor beslissers en beïnvloeders in de tuinbouw en werd door RAI Exhibitions georganiseerd rond het thema: 'Wat is de volgende stap voor Green Tuinbouw'. Evenals de beurs werd de Summit georganiseerd in nauw overleg met AVAG en Fedecom. De 256 genodigden hebben dit nieuwe initiatief goed ontvangen.

goed onthaal voor eerste GreenTech Summit

Naast de genodigden participeerden bij bepaalde programmaonderdelen ook circa 400 geïnteresseerden via een online verbinding via het internet. Zij konden aan de discussies meedoen via twitter en chats.

GreenTech Summit ook online

Eigen evenementen van RAI Exhibitions in het buitenland

In het buitenland was RAI Exhibitions in 2015 (mede-)organisator van 9 internationale vakbeurzen. Daarvan zijn 7 beurzen een spin-off van beurzen die ook in het RAI Amsterdam Convention Centre plaatsvinden. De overige beurzen (FlowEx China en WaterEx Beijing) zijn gelieerd aan de spin-off Aquatech China. De vier titels met een buitenlandse spin-off zijn dit jaar Aquatech, Intertraffic, ISSA/ INTERCLEAN en ReMaTec.

spin-offs in 2015

In totaal trokken deze beurzen meer dan 83.000 bezoekers. Aquatech China is, wat bezoekersaantal en resultaat betreft, de belangrijkste spin-off. Maar liefst 38.743 bezoekers en 904 exposanten werden in 2015 op deze beurs verwelkomd.

Aquatech China grootste spin-off

De herijking van de internationale strategie van RAI Exhibitions, met een focus op China, Turkije, Mexico en USA, betekende dat er dit verslagjaar ook in goed overleg afscheid is genomen van de samenwerkende partners in India en Polen.

weg uit India en Polen

In 2016 zullen in Mexico twee nieuwe spin-offs gelanceerd worden (Aquatech en Intertraffic).
 

2 nieuwe spin-offs in Mexico

Eigen Evenementen van RAI Exhibitions in het buitenland

Eigen Evenementen van RAI Exhibitions in het buitenland
    Aquatech Intertraffic ISSA/INTERCLEAN ReMaTec
    China China Mexico USA
    USA Turkije Polen  

InnovationLAB

Innovatie staat in de top 3 als belangrijkste bezoekreden van een beurs. Om aan deze behoefte te voldoen is bij RAI Amsterdam het InnovationLAB in het leven geroepen;  een plek waar ideeën, innovaties en nieuws tastbaar worden op de beursvloer en online.

Na succesvolle try-outs bij 3 beurzen in 2014, is op woensdag 11 maart 2015 het InnovationLAB van RAI Amsterdam officieel gelanceerd met haar externe partners TNO, 3TU Federatie en Accenture Innovation Awards. Innovaties hebben vanaf nu een duidelijke en prominente plek binnen de beurstitels van RAI Amsterdam. Met een rijk en interessant platform als het InnovationLAB stimuleert RAI Amsterdam haar exposanten om hun innovaties toonbaarder te maken op de beurs. Daarnaast biedt het InnovationLAB kenniscentra, onderzoeksinstituten, innovatiepartijen een platform om hun innovaties naar de markt te brengen en daarmee de beurzen van RAI Amsterdam te verrijken. Het InnovationLAB is een platform waar bezoekers (online en fysiek) zien en ervaren wat de innovaties in hun markt zijn. Bovendien kan het medium beurs zich met dit platform onderscheiden en profileren op dit belangrijke onderwerp. Het InnovationLAB is een generiek concept dat op elke beurs op maat in te vullen is. Bekijk een impressie van InnovationLAB op YouTube (https://youtu.be/-eCmSBCv0Wg).

Evenementen door derden

Naast de eigen beurstitels faciliteert RAI Amsterdam een groeiend aantal nationale en internationale beurzen, congressen, corporate events en andere evenementen die door derden worden georganiseerd. Het multifunctionele congrescentrum wordt tevens verhuurd als RAI Theater voor theaterproducties.

Uitsplitsing door derden georganiseerde congressen en beurzen

De in het  RAI Amsterdam Convention Centre door derden georganiseerde congressen en beurzen laten zich als volgt uitsplitsen:

Door derden georganiseerde internationale congressen

In het verslagjaar was RAI Amsterdam Convention Centre gastheer van 27 door derden georganiseerde internationale congressen, waaronder 8 medische congressen. Het bezoekersaantal varieerde sterk per congres: van klein tot zeer groot, met meer dan 23.000 bezoekers. De grootste congressen waren medisch van aard: het congres van de European Respiratory Society (ERS) en het congres van de European College of Neuropsychopharmacology (ECNP).

27 internationale congressen

25th Annual Congress of the European Respiratory Society (ERS)

Amsterdam stond van zaterdag 26 tot en met woensdag 30 september in het teken van schone longen. In het RAI Amsterdam Convention Centre vond het European Respiratory Society (ERS) Congress plaats met meer dan 23.000 bezoekers en 180 exposanten, waar bestrijding van longziekten centraal stond. Tegelijkertijd vond een publieksevenement plaats in het centrum van Amsterdam.

Om kennis over het ontstaan en de preventie van longziekten te vergroten plaatste ERS op zaterdag 26 en zondag 27 september op het Beursplein in Amsterdam verschillende meetapparatuur bij informatiestands. Het evenement werd daardoor ook voor de stad zichtbaar en maakte zowel op de bezoekers als de inwoners van de stad een blijvende indruk. Ook droegen speciaal ontwikkelde schone fiets- en wandelroutes door het centrum bij aan kennisdeling en preventie van longziekten. Daarmee heeft RAI Amsterdam samen met Amsterdam Marketing de stad en inwoners op bijzondere wijze betrokken bij dit congres.

publieksevenement in Amsterdam

28th Congress of the European College of Neuropsychopharmacology (ECNP)

ECNP stelt zich ten doel vooruitgang in het begrijpen van hersenfunctie en menselijk gedrag te vertalen in betere behandelingsmethoden en een verbetering van de volksgezondheid. Het jaarlijkse ECNP Congres werd dit jaar door ruim 5.000 neurowetenschappers en klinische beoefenaars bezocht voor het uitwisselen van onderzoeksresultaten en ideeën op het gebied van neuropsychopharmacologie.

Door derden georganiseerde nationale congressen

In het verslagjaar werden door derden 12 nationale congressen georganiseerd met een totaal bezoekersaantal van circa 13.000. Vier van deze congressen trokken meer dan 1.000 deelnemers.

Door derden georganiseerde internationale vakbeurzen

De naar omzet, aantallen exposanten en bezoekers gemeten belangrijkste terugkerende internationale beurzen, georganiseerd door derden, waren de volgende evenementen:

belangrijkste internationale vakbeurzen

IBC (International Broadcasting Convention)

IBC, de International Broadcasting Convention blijft het grootste en belangrijkste jaarlijkse evenement voor professionals in de elektronische media en de televisie- en radiowereld. Op de beurs vertoont de IBC elk jaar de nieuwste apparatuur afkomstig van over de hele wereld. Dit jaar konden 55.128 bezoekers, meer dan 250 sprekers en meer dan 1.600 exposanten in het RAI Amsterdam Convention Centre worden verwelkomd.

IBC: grootste en belangrijkste evenement voor professionals in de digitale media, televisie- en radiowereld

ISE (Integrated Systems Europe)

ISE, Integrated Systems Europe, de internationale vakbeurs voor de professionele audiovisuele markt, trok in 2015 een recordaantal van maar liefst 54.684 bezoekers en 1.056 exposanten. Alle hallen van het RAI Amsterdam Convention Centre waren in gebruik. Naar verwachting zal het aantal bezoekers de komende jaren blijven groeien. Daarom heeft de Engelse organisator besloten om de beursduur vanaf 2016 met een dag te verlengen, naar vier dagen.

ISE voor de professionele audiovisuele markt: 54.684 bezoekers

PLMA (Private Label Manufacturers Association)

De PLMA (Private Label Manufacturers Association) organiseert jaarlijks de World of Private Label International Tradeshow in het RAI Convention Centre. Bij de 30e editie die​ dit jaar werd gehouden, waren alle hallen bezet door circa 4.200 standhouders uit meer dan 70 landen met 56 nationale en regionale paviljoenen. PLMA Amsterdam is de leidende internationale vakbeurs voor fabrikanten en retailers van private label-producten. Dit jaar waren er meer dan 12.000 bezoekers.

World of Private Label International Tradeshow

PROVADA

De PROVADA is het jaarlijks ontmoetingspunt van de vastgoedbranche. Gedurende drie beursdagen treffen ontwikkelaars, beleggers, consultants, retailers, financiers, woningcorporaties, eindgebruikers en gemeenten elkaar in een professionele omgeving. De PROVADA is uitgegroeid tot één van de grootste Europese vastgoedbeurzen en een niet meer weg te denken evenement in Nederland. Dit jaar waren er 22.166 bezoekers (9% meer dan vorige editie)  en 247 standhouders.

PROVADA, voor
professionals in de
vastgoedbranche

Burgemeester van de meest compacte metropool ter wereld

In het verslagjaar is een marketingcampagne uitgerold die specifiek gericht is op organisatoren van internationale beurzen, congressen en andere evenementen.  De campagne laat zien hoe de organisatoren gedurende enkele dagen ‘burgemeester van Amsterdam’ kunnen zijn.

De website www.rai.nl/mayor biedt organisatoren inzicht in de verschillende mogelijkheden via een interactieve ambtsketting. Iedere schakel staat voor een onderscheidend element waarmee RAI Amsterdam organisatoren helpt bij het creëren van een succesvol evenement: Nederland, Amsterdam, bereikbaarheid, kennis & netwerk, ROI, flexibele configuratie, services, betekenisvolle ervaring, innovatie en duurzaamheid.

De eerste ambtsketting werd in 2015 overhandigd aan Mike Blackman, managing director van ISE. Daarna volgden organisers van andere grote terugkerende evenementen in RAI Amsterdam.

Door derden georganiseerde nationale vakbeurzen

Van de nationale vakbeurzen springen twee evenementen eruit qua aantallen exposanten en bezoekers. Het zijn de twee modevakbeurzen (Modefabriek en Kleine Fabriek) die beide halfjaarlijks een professioneel platform bieden waar honderden merken en labels hun nieuwste collecties presenteren aan de retailsector, de pers, stylisten en andere modeprofessionals. Modefabriek en Kleine Fabriek (gericht op kindermode) zijn alleen toegankelijk voor geregistreerde beursbezoekers waaronder retailers, groothandelaren, leveranciers, merken, labels en agenturen.

modevakbeurzen Modefabriek en Kleine Fabriek

 

Door derden georganiseerde nationale publieksbeurzen

De twee grootste nationale publieksbeurzen die door derden werden georganiseerd zijn de
'vt wonen&design' beurs (voorheen bekend onder de naam Woonbeurs Amsterdam) en de PAN Amsterdam.

vt wonen&design beurs

De vt wonen&design beurs was in 2015 dé plek waar meer dan 250 merken en ontwerpers hun nieuwste collecties en primeurs toonden aan de Nederlandse woonconsumenten. Met 79.000 bezoekers (verdeeld over 6 dagen) waren er dit jaar 10.000 bezoekers meer dan vorig jaar tijdens de vt wonen&design beurs. Er was volop vraag naar oplossingen voor veranderingen en verbouwingen in huis. Duizenden bezoekers hebben een, voor hen persoonlijk gemaakte, beursroute gevolgd. Alle beschikbare plekken voor persoonlijk woonadvies waren volgeboekt.

ruim 14% meer bezoekers

PAN Amsterdam

PAN Amsterdam is de eigentijdse beurs voor kunst, antiek en design. Ook dit jaar hebben 46.500 kunstliefhebbers zich laten inspireren en verleiden door de vele duizenden kunstvoorwerpen. Elk object is vooraf door onafhankelijke experts gekeurd op kwaliteit, echtheid en conditie. Dat geeft de bezoeker de zekerheid met vertrouwen te kopen. Bijna 60% van de deelnemende handelaren en galeristen op PAN Amsterdam hebben aangegeven beter verkocht te hebben dan vorig jaar. Een derde daarvan liet zelfs blijken dat de resultaten veel beter zijn.

46.500 bezoekers 29ste editie PAN Amsterdam

Door derden georganiseerde overige evenementen

Het totaal aantal bezoekers aan overige door derden georganiseerde evenementen neemt al jaren toe. Ook is het gemiddelde aantal bezoekers per evenement jaarlijks gestegen. Dit jaar kwamen in totaal circa 327.000 bezoekers naar de diverse evenementen.

327.000 bezoekers

Jumping Amsterdam in RAI Amsterdam staat voor topsport, entertainment en Amsterdam. De hoofdstad was van 29 januari t/m 1 februari 2015 voor de 56ste maal gastheer van de mondiale top uit de dressuur- en springsport en bood ook dit jaar een hoogstaand hippisch programma waarbij verschillende disciplines op verschillende niveaus uit de paardensport werden vertegenwoordigd. Naast topsport konden bezoekers genieten van een programma vol show en entertainment, zowel binnen als buiten de piste. Ook voor lekker eten en drinken waren de bezoekers bij Jumping aan het juiste adres en tot in de kleine uurtjes zorgden Café Bolle Jan, Peter Beense en ‘GENTS’ voor een echt Amsterdams feestje!

Jumping Amsterdam: jaarlijks hippisch feest

Het RAI Amsterdam Convention Centre huisvest jaarlijks enkele grote dance events. Op het terrein van RAI Amsterdam werd Koningsdag intens gevierd tijdens de tweede editie van Kingsland Festival met maar liefst 4 stages en een indrukwekkende line-up met topnamen als Martin Garrix, Hardwell en Fedde le Grand. 

dance events

Het ‘Amsterdam Dance Event’ (ADE) onderging dit jaar een flinke opwaardering door de lancering van het eerste echte indoorfestival met een internationaal karakter. Op zaterdag 17 oktober was RAI Amsterdam dé locatie voor het splinternieuwe concept: ‘PRJCT Music Festival’. Elk genre van de elektronische dancemuziek heeft zijn eigen cultuur, zijn eigen fans en bovenal zijn eigen muziek. PRJCT Music Festival bracht deze culturen samen in één festival op vier podia met vier verschillende genres dancemuziek en de vele artiesten die daarbij horen.

Het Valhalla Festival vond dit jaar voor de vierde maal plaats. Wederom vertoonde Vahalla een labyrinth aan muziekstijlen op maar liefst zeven stages. Deze editie stond in het teken van Cirque Oriëntale. De klassieke circusacts die onlosmakelijk met Valhalla zijn verbonden werden dit jaar ingevuld door het Chinees Nationaal Circus als onderdeel van haar Europees toernee. 

Outdoor Foodfestivals met foodtrucks worden ieder jaar populairder, mede door de enorme gezelligheid die een dergelijk evenement met zich meebrengt. In november vond in het RAI Amsterdam Convention Centre het eerste indoor foodtruck festival plaats: Food Festival Amsterdam. De Europahal was omgebouwd tot een foodwahalla met 76 foodtrucks en diverse pop-up restaurants. Na het enorme succes van de eerste editie, dat door meer dan 40.000 mensen werd bezocht, kon een tweede editie natuurlijk niet uitblijven. Deze vindt tijdens het lange Paasweekend in maart 2016 wederom plaats in RAI Amsterdam.

eerste indoor foodtruck festival

Mede dankzij inspanningen van de gemeente Amsterdam vierde het kickboksen op vrijdag 4 december zijn comeback in Nederland. Na vijf jaar afwezigheid vond er weer een groot kickboksgala plaats in RAI Amsterdam. Met 7.300 toeschouwers was het evenement uitverkocht. De vechtsporttoernooien werden jarenlang niet toegestaan, omdat de sport kampte met een slecht imago. Dankzij nieuwe richtlijnen van de overheid is er nu weer ruimte voor dit soort evenementen. Er waren bij dit evenement extra maatregelen genomen. Zo was dit gala geheel alcoholvrij, een maatregel die door GLORY, 's werelds grootste kickboksorganisatie, zelf genomen was.

kickboksgala

RAI Theater

Het Auditorium, de grote zaal van het RAI Congrescentrum, kan in korte tijd worden getransformeerd tot RAI Theater: een sfeervolle theaterzaal met 1.750 zitplaatsen en voorzien van de nieuwste audiovisuele technologie. In 2015 werden in de theaterzaal in totaal 39 voorstellingen geprogrammeerd (voor 9 verschillende producties) die 40.000 bezoekers trokken. De opera Porgy & Bess (10.600 bezoekers) en het ballet Het Zwanenmeer door het Shanghai Ballet  (8.670 bezoekers) trokken de meeste belangstelling.

40.000 bezoekers

Nieuw in 2016

Naast de periodiek in RAI Amsterdam terugkomende beurzen en congressen, staan de volgende eenmalige evenementen in 2016 op de agenda:

eenmalige evenementen in 2016

One off's in 2016

One off's in 2016
Organisatie evenement (inter)nationaal industrie
FESPA Digital 2016 beurs internationaal print / media
European Breast Cancer Conference 2016 congres internationaal medisch
ECCO Congress 2016 congres internationaal medisch
Skills Heroes the Finals 2016 beurs nationaal educatie
World Congress on Osteoarthritis 2016 - OARSI congres internationaal medisch
ECCMID 2016 congres internationaal medisch
APEX 2016 MultiMedia Market congres internationaal multimedia
International Child Neurology Congress 2016 (ICNC) congres internationaal medisch
Euthanasia 2016 congres internationaal medisch
GRI Global Conference on Sustainability and Reporting 2016 congres internationaal csr
8th World Conf. of the IPCRG 2016 congres internationaal medisch
Critical Communication World 2016 congres internationaal communicatie
24th Biomass Conference and Exhibition congres internationaal csr
Free From Food 2016 beurs internationaal food
Congress of EAES a/o interventional techniques congres internationaal medisch
EFTTEX 2016 beurs internationaal recreatie
IND2016 congres internationaal  
Maritime Systems and Technology (MAST) beurs internationaal maritiem
Additive Manufacturing Europe 2016 beurs internationaal print / media
Future of Events 2016 beurs internationaal events
Comic Con Amsterdam 2016 beurs nationaal media
AVIATION WEEK MRO EUROPE 2016 beurs internationaal luchtvaart
ORION - Conference for Nurses 2016 congres internationaal medisch
EMCCC 2016 congres internationaal medisch

Dienstverlening

RAI Amsterdam biedt gerichte services voor organisatoren, exposanten en bezoekers.

Organiser Services

RAI Amsterdam biedt know how en diverse services en diensten om het evenement van een organisator zo goed mogelijk te laten verlopen. De specialisten van RAI Amsterdam adviseren en begeleiden beursorganisatoren bij de voorbereiding van het evenement en de inrichting van de beursvloer. Door het inzetten van kennis en netwerken, kunnen de mogelijkheden van Nederland, de stad Amsterdam en RAI Amsterdam optimaal benut worden voor het succes van het evenement. Daarnaast worden diverse solutions op ICT-, registratie-, logistiek, audiovisueel en media terrein aangeboden. Samen met de klant bekijken zij de mogelijkheden om voor de klant het maximale rendement te bereiken. Bijzonder is dat RAI Amsterdam (door een unieke samenwerking met de Gemeente Amsterdam) een efficiencyslag heeft weten te maken in vergunningenprocedures. Als eerste private onderneming in Nederland mag RAI Amsterdam zelf op een aantal terreinen evenementgebonden vergunningen reguleren en handhaven. Dit heeft een vereenvoudiging en versnelling van de vergunningprocedures tot gevolg.

Exhibitor Services

RAI Amsterdam Exhibitor Services ondersteunt exposanten bij hun voorbereidingen om de beursdeelname tot een succes te maken. Via een webwinkel kunnen de exposanten producten en diensten voor de stand bestellen: uniforme standbouw, hostess service, meubilair, catering, bloemen & planten, telecommunicatie & ICT, parkeerkaarten en standschoonmaak. In 2014 is door Exhibitor Services veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van een concept voor uniforme standbouw (systeembouw en houtbouw). Met twee preferred suppliers zijn contracten gesloten voor de uniforme standbouw voor de eigen door RAI Amsterdam georganiseerde evenementen. Vermeldenswaard in dit verband is dat ten behoeve van het SuperYacht Pavilion vorig jaar een nieuwe vormgeving van de stands is geïntroduceerd waardoor deze door de luxe uitstraling direct te onderscheiden zijn van de stands van METSTRADE.

Visitor Services

Onder visitor services vallen de diensten die RAI Amsterdam aanbiedt om bezoekers zo goed mogelijk te faciliteren opdat hun bezoekersbeleving zo optimaal mogelijk wordt. Te denken valt aan zaken als het regelen van accommodatie, het regelen van vervoer, het gastvrij onthalen in het RAI Amsterdam Convention Centre (courtesy lounge, help desk, werk- en ontmoetingsplekken etc.), visitor catering en parkeren.

Bij onze gasten bestaat een sterke behoefte aan rust-, ontmoetings- en werkplekken op de beursvloer. Deze behoefte is door RAI Amsterdam en haar strategische partner Samsung vertaald naar een nieuwe Solution: Samsung Connect. Samsung Connect is een duidelijk herkenbare centraal gelegen werk- en ontmoetingsplek op de beursvloer. Voorzien van voldoende zitgelegenheden, netwerkplaatsen en oplaadpunten voor laptops, tablets en mobiele telefoons. De gasten kunnen de WiFi van het evenement gebruiken. Deze faciliteit is beschikbaar bij alle eigen evenementen van RAI Amsterdam en wordt ook aangeboden als nieuwe solution aan evenementen derden.

nieuwe solution:
Samsung Connect

Catering

Voor alle evenementen vormt catering een belangrijke pijler. RAI Amsterdam organiseert dit zelfstandig of in samenwerking met externe gespecialiseerde partijen. In alle gevallen voert RAI Amsterdam de regie over de uitvoering.

catering: zelfstandig of in samenwerking
met gespecialiseerde derden

Het RAI Amsterdam Convention Centre heeft vijf restaurants tot haar beschikking: THE ROAST ROOM, Grand Café, First Floor Restaurant, Holland Restaurant en Café Amsterdam. THE ROAST ROOM is dagelijks geopend vanaf 09.00 uur. Het Grand Café, First Floor Restaurant, Holland Restaurant en Café Amsterdam zijn geopend al naar gelang er een evenement of congres plaatsvindt. Gedurende evenementen en congressen zijn de openingstijden flexibel. Naast deze restaurants zijn er in ieder complex diverse cateringpunten die tijdens beurzen en congressen in gebruik worden genomen door onder andere Juices and More, La Place en Mamasia.

5 restaurants

THE ROAST ROOM is de unieke vleesbelevenis van Amsterdam. Omgeven door ambacht, open keukens met Beech ovens en het stoere maar klassieke interieur kunnen gasten genieten van de mooiste stukken vlees, burgers, vleeswaren en worsten uit eigen slagerij. THE ROAST ROOM bestaat uit THE ROAST BAR, het brasserie-style restaurant op de begane grond en de ROTISSERIE, het fine-dining restaurant op de eerste verdieping. In februari 2016 is THE ROAST ROOM door Restaurant Awards uitgeroepen tot beste vleesrestaurant van Nederland.

nieuw in RAI Amtrium: THE ROAST ROOM

RAI Amsterdam heeft met het concept ‘Hartverwarmend Amsterdam’ in de keukens een bewuste keuze gemaakt voor het werken met regionale producten en voor het verwijderen van kwetsbare ingrediënten uit het assortiment. De producten hebben waar mogelijk een meerwaarde voor de regio of de maatschappij in het algemeen. Zorgboerderijen, voor dagbesteding of educatie, kleine lokale boerderijen, stadskassen en kaasboerderijen uit de regio zijn behalve leveranciers, ook een belangrijke inspiratiebron. Op deze manier worden kwetsbare producenten in onze verstedelijkte regio ondersteund en biedt het RAI Amsterdam de mogelijkheid om gebruik te maken van niet alledaagse seizoens- en prachtproducten.

Hartverwarmend Amsterdam

Hotel Service

Het naar Amsterdam halen van grote internationale evenementen is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende hotelkamers tegen aantrekkelijke prijzen. Door de groei in de afgelopen jaren van het aanbod van kamers naar 36.000 kamers én goede samenwerking met hotels en Amsterdam Airport Schiphol, kan aan deze eis van internationale organisers steeds beter worden voldaan.

RAI Hotel & Travel Service is de grootste accommodatiebemiddelaar in Amsterdam en omgeving en verzorgt hotelreserveringen maar ook aanvullende diensten zoals autohuur, transfers, excursies en het boeken van vluchten naar en van Amsterdam voor bezoekers van (meestal internationale) evenementen. Het aantal via RAI Hotel & Travel Service geboekte overnachtingen is het afgelopen jaar verder toegenomen. In 2015 werden 41.940 reserveringen verwerkt, goed voor 166.448 overnachtingen.

166.000 overnachtingen geboekt in 2015

RAI Hotel & Travel Service werkt alleen samen met hotels die het ‘I Amsterdam Approved’ kwaliteitslabel dragen. Dit label wordt door Amsterdam Marketing verleend aan hotels die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en meewerken om minimaal 65% van de beschikbare kamers te reserveren voor een vaste prijs voor organisatoren, bezoekers en exposanten van grote internationale congressen en tentoonstellingen. Een aanbod van 16.000 kamers met de beste prijzen is hiermee gegarandeerd.

I Amsterdam Approved

Faciliteiten

De strategie van RAI Amsterdam is erop gericht het terrein van het RAI Amsterdam Convention Centre (23 hectare) flexibel en intensief te gebruiken om zoveel mogelijk netto verhuurbare vierkante meters te creëren. RAI Amsterdam biedt in haar Convention Centre de volgende faciliteiten:

Faciliteiten RAI Amsterdam Convention Centre

Faciliteiten RAI Amsterdam Convention Centre
Eigenschap Faciliteiten
Totaal oppervlak 108.500 m2
Congrescentra 4
Hallen 11 onderling verbonden hallen, uitbreidbaar met twee semi-permanente hallen
Zalen 2 auditoria, een grote ballroom met 2.000 zitplaatsen. In totaal 69 congres- en vergaderzalen. Accommodatie voor 10 tot 10.000 personen
Foyers en lounges multifunctionele ruimtes voor exposities, feesten en partijen
Ingangen 9 afzonderlijke ingangen: een eigen entree voor ieder evenement
Restaurants en bars 9 restaurants, bars en lounges. Van buffet tot à la carte
Parkeergarages capaciteit van 3.000 plaatsen (vanaf augustus 2016 4.000) op eigen terrein
Haven eigen haven met directe verbinding met de Amsterdamse grachten
Trein- en metrostations met naam Amsterdam RAI, direct naast het RAI Amsterdam Convention Centre

Nieuwbouwprojecten

In de ‘(Ruimtelijke) Toekomstvisie RAI’ is vastgelegd dat RAI Amsterdam op de huidige locatie mag uitbreiden met onder andere de volgende hoogwaardige toevoegingen: het RAI Amtrium (geopend in juni 2015), een extra multifunctioneel parkeergebouw (open augustus 2016) en het on site RAI Hotel (open 2018/2019). De toekomstvisie voor RAI Amsterdam richt zich op een duurzame ontwikkeling, het versterken van de relatie met de Zuidas, de versterking van de (internationale) positie van RAI Amsterdam en het intensiveren van het gebruik van het RAI-complex.

Amtrium

Dit jaar is het door RAI Amsterdam onder eigen regie ontwikkelde hoogwaardig, innovatief en duurzaam multifunctioneel gebouw Amtrium in gebruik genomen. Mels Crouwel van Benthem Crouwel Architekten tekende voor het ontwerp. Het Amtrium is een ‘derde generatie beursgebouw’, waarin beurs-, congres-, kantoor- en restaurantfuncties verenigd zijn.

Amtrium: nieuw
multifunctioneel
gebouwencomplex

Er is een groeiende behoefte aan locaties waar congresmogelijkheden flexibel gecombineerd kunnen worden met een beurs en/of een aantal vergaderzalen, voor break-out-sessies of bijvoorbeeld een productpresentatie (dynamisch combinatieverhuur-concept). Het Amtrium voorziet in deze behoefte. Het huisvest een volwaardig congrescentrum met een ontvangstlounge, congreszalen (waaronder een congreszaal van 520 m2 die op te delen is in 2 gelijke delen) en met op de eerste etage break out rooms. De 2e verdieping is geschikt voor onder andere kleine tentoonstellingen, productpresentaties, postersessies, recepties en diners. Tegelijkertijd biedt het gebouw een volwaardig entree en faciliteiten voor de beurshallen 4 en 5. Ook heeft het gebouw een bedrijfsrestaurant (op de 2e etage) dat bij evenementen kan worden gebruikt als publieksrestaurant en huisvest het het kwaliteitsrestaurant THE ROAST ROOM.

dynamische combinatieverhuur

Bij de ontwikkeling van het Amtrium zijn de meest duurzame technieken toegepast. Zo is zonwering aangebracht door ‘ribben’ aan de buitenkant van het gebouw te bevestigen, is er sprake van warmte-koudeopslag en zijn zonnepanelen op het dak aangebracht. Het meest in het oog springende element van het Amtrium is de verticale kas voor city farming.

duurzame technieken
toegepast

Verticale kas voor city farming

Een belangrijk onderdeel van het Amtrium is de vijf verdieping tellende verticale kas. In de verticale kas worden groenten, kruiden en eetbare bloemen gekweekt voor de restaurants van RAI Amsterdam en het restaurant THE ROAST ROOM. Dagelijks worden er producten uit de kas gebruikt in de restaurants.

De verticale kas wordt de groene long van het Amtrium en vervult een belangrijke functie in de klimaatbeheersing van het gebouw door middel van gecontroleerde luchtcirculatie in combinatie met de warmte/koude opslag. Er wordt gebruik gemaakt van een automatisch en volledig computergestuurde bewatering met behulp van een druppelsysteem. Het water voor de irrigatie bestaat uit regenwater en wordt aangevuld met leidingwater. 

De verticale kas is een ruimtebesparende manier van teelt en dient als voorbeeld in deze stedelijke omgeving. RAI Amsterdam wil blijven inspireren en de verticale kas laat zien, dat zelfs in een grote stadsomgeving welzijn en het milieu centraal staan.

De vertikale kas voor city farming is op donderdag 18 maart 2015 door Ed Nijpels uitgeroepen tot winnaar van de Vernufteling 2015. De Vernufteling is een initiatief van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) en branchevereniging NLingenieurs. De jury was met name zeer te spreken over de vernieuwende kijk op stedenbouw van de 21ste eeuw en het feit, dat met dit idee van RAI Amsterdam, abstracte concepten nu werkelijk concreet gemaakt worden.

Bekijk de verticale kas op YouTube (https://youtu.be/ZPAE-z9bqiE).

Het Amtrium voldoet - als eerste congrescentrum in Nederland - aan de hoogste duurzaamheidseisen die het 4 sterren BREEAM-NL Nieuwbouw Ontwerpcertificaat (Excellent) stelt. Dit is het keurmerk voor duurzaamheid dat wordt beheerd door de Dutch Green Building Council.

BREEAM-NL (Excellent)

Per 1 april 2015 heeft de RAI Vereniging als huurder haar intrek genomen in het Amtrium. Ook RAI Exhibitions is gehuisvest in dit multifunctionele gebouw.

Multifunctioneel parkeergebouw

Met de groei van de Zuidas in het afgelopen decennium, zijn er rondom het RAI-complex verschillende parkeerterreinen verdwenen. Daarom bouwt RAI Amsterdam een nieuw parkeergebouw met 1.000 parkeerplaatsen. Het nieuwe, duurzame multifunctionele parkeergebouw is (evenals het Amtrium) ontworpen door Mels Crouwel van Benthem Crouwel Architekten. Het schetsontwerp gaat uit van een strakke, rechthoekige vorm. De stijgpunten (wokkels) aan de buitenkant zijn architectonisch de meest in het oog springende elementen. Het RAI Parkeergebouw komt aan de snelwegzijde van de RAI, tussen Hal 8 en Hal 10 te staan. Met de extra 1000 parkeerplaatsen komt de totale capaciteit parkeerplaatsen op eigen terrein op 4.000. Het concentreren van parkeerplaatsen op eigen terrein versterkt de positie van RAI Amsterdam door grotere klanttevredenheid, het bevordert een vlotte doorstroming en vermindert de overlast voor de omgeving. In augustus 2016 wordt het gebouw in gebruik genomen.

multifunctioneel bovengronds parkeergebouw met 1.000 parkeerplaatsen

Bijzonder is de multifunctionele eerste etage met een hoogte die het mogelijk maakt de etage ook in te zetten als expositieruimte (extensiehal). De extensiehal, met een oppervlakte van 2.800 m2, vergroot de expositiecapaciteit van de aangrenzende beurshallen. Door zijn hoogte is de extensiehal ook in te zetten als bufferruimte voor vrachtwagens tijdens op- en afbouw van evenementen. Daarnaast is er voor gekozen op de overige etages de hoogte van de parkeerdekken op 3.60 meter te stellen waardoor op de parkeerlagen ook busjes en kleine vrachtwagens kunnen parkeren. Deze hoogte maakt het verder mogelijk dat op (heel) lange termijn het parkeergebouw voor alternatieve doeleinden gebruikt kan worden, zoals kantoorruimte in het kader van de circulaire economie.

multifunctioneel gebouw:
extra parkeercapaciteit extensiehal
extra bufferruimte vrachtwagens

RAI Amsterdam is sinds januari 2014 P+R locatie en ondersteunt daarmee de gemeente in haar streven tot optimalisering van verkeersstromen in en rond Amsterdam. Vanaf 2017 zal de Noord/Zuidlijn in gebruik worden genomen waardoor de parkeergarages van RAI Amsterdam nog aantrekkelijker zullen zijn. Ook het multifunctionele parkeergebouw draagt daarom bij aan de duurzaamheid van de stad Amsterdam. De P+R faciliteit is overigens niet beschikbaar op of rond dagen dat RAI Amsterdam evenementen organiseert of faciliteert.

P+R faciliteiten

On site hotel

Al jaren heeft RAI Amsterdam de wens op eigen terrein een 4-sterrenhotel te realiseren ten behoeve van de (internationale) congresgangers en beursbezoekers. In de Toekomstvisie is de driehoek tussen het RAI-complex, Europaboulevard en de A10 voor het hotel als locatie aangewezen. Deze locatie is zeer gunstig vanwege de nabijheid van station Amsterdam RAI (met een snelle verbinding naar onder andere Schiphol), de metrostations en de onmiddellijke op- en afrit van de A10. Een hotel op deze locatie met 650 kamers en parkeergelegenheid voor 234 auto’s is een strategische aanvulling op de kernactiviteit van RAI Amsterdam. Het inspelen op de behoefte van de markt, waarbij de organisatoren van het evenement en de belangrijkste exposanten, sprekers en bezoekers in hetzelfde nabijgelegen hotel verblijven (‘headquarter hotel’), versterkt de internationale positie van RAI Amsterdam.

hotel in driehoek RAI-complex,
Europaboulevard en A10

In juni 2014 schreven gemeente Amsterdam en RAI Amsterdam een tender uit voor het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van een ´headquarter’ hotel bij de RAI. Niet minder dan elf consortia schreven in, waarbij de kwaliteit van de inzendingen zonder uitzondering hoog was. Het winnende concept van ontwerper OMA (bureau opgericht door Rem Koolhaas), ontwikkelaar COD en NH Hotel Group sprong er uit vanwege het iconisch ontwerp en toevoeging van bijzondere faciliteiten zoals een televisiestudio, maar ook galerie, beeldentuin, spa, restaurant en bar. De prominente reclamezuil op het voorterrein van het RAI Amsterdam Convention Centre, ´het Signaal´ leverde de inspiratie voor het ontwerp van het nieuwe nhow  Amsterdam RAI hotel. Met 650 kamers wordt nhow Amsterdam RAI het grootste hotel van de Benelux. De start van de bouw van dit 91 meter hoge hotel staat gepland voor najaar 2016.

Zie voor een impressie van het nhow Amsterdam RAI hotel: https://youtu.be/IVPQYnmwSnQ.

nhow Amsterdam RAI Hotel

Investeringen en projecten in 2015

In 2015 is voor circa € 5 miljoen geïnvesteerd in gebouwen (excl. nieuwbouw Amtrium en Multifunctioneel Parkeergebouw), installaties, inventaris en terreinen. Daarvan is € 1,85 miljoen een overloop van eerder aangegane investeringen. De nieuwe investeringen in het RAI-complex kunnen worden uitgesplitst in investeringen inzake arbo / veiligheid (circa 12%), onderhoud (circa 39%), renovatie (circa 41%) en kwaliteit (circa 8%). Daarnaast is in 2015 € 1,5 miljoen geïnvesteerd in ICT.

€ 6,5 miljoen aan investeringen

Het meerjaren investeringsprogramma gericht op de kwalitatieve verrijking van RAI Amsterdam is vrijwel afgerond. In ruim een decennium is € 180 miljoen geïnvesteerd waardoor het gehele RAI Amsterdam Convention Centre technisch en kwalitatief geheel state-of-the-art is. Deze investeringen hebben, naast een kwalitatieve verrijking, ook geleid tot structureel lagere onderhoudskosten.
Ook in de toekomst zal continu in de kwaliteit en veiligheid van het RAI-complex worden geïnvesteerd op basis van een dynamisch voortschrijdend meerjaren onderhoudsplan (MJOP).

investeringsprogramma gericht op kwalitatieve verrijking afgerond

Een belangrijke uit 2014 overlopende investering uit de categorie kostenbesparing/MVO betreft de centralisatie van de koelinstallaties waarbij een overstap is gemaakt van absorptiekoeling op gas naar centrifugaal koeling op elektriciteit. Het koelingsproces verloopt op deze wijze tienmaal efficiënter. Door de plaatsing van deze koelmachines zal een aanzienlijke reductie plaats vinden op het gasverbruik en de CO2 footprint van RAI Amsterdam. Daar tegenover staat slechts een minimale stijging van (groene) elektra. In 2014 is een eerste kleine (750 kWh) koelmachine geïnstalleerd en een ringleiding aangelegd. In 2015 zijn 2 nieuwe grote (ieder 4,5 mWh) koelmachines geplaatst en een bestaande elektrische koelmachine (500 kWh) weer in gebruik genomen. Alle decentrale koelmachines zijn weggehaald. Locaties die koeling nodig hebben worden gekoppeld aan het nieuwe distributie koelnetwerk ten behoeve van het gehele RAI-complex.

koelinstallatie van gas naar elektriciteit

Een tweede majeure investering betreft de centralisatie van de noodstroomvoorziening. De installaties zijn vervangen omdat het einde van de levensduur van de zeven bestaande noodstroomaggregaten praktisch bereikt was en tegelijkertijd uitbreiding wenselijk was in verband met de realisatie van het Amtrium. Een centrale noodstroomvoorziening kwam in de plaats, bestaande uit één groot noodaggregaat, dat is gekoppeld aan een warmtekrachtinstallatie en een kleiner aggregaat. Met deze nieuwe oplossing is RAI Amsterdam in staat elektriciteit op te wekken waardoor de kritische gebouwvoorzieningen blijven werken, de kantoren van RAI Amsterdam blijven functioneren en kleine evenementen volledig (en middelgrote evenementen grotendeels) kunnen worden voorzien in hun energievraag. Bovendien levert de noodstroomvoorziening tijdens piekmomenten elektriciteit retour aan het energienet.

noodstroomvoorziening vervangen: geïntegreerde oplossing met hogere capaciteit

Op 23 januari 2014 werden al 1.632 zonnepanelen in gebruik gesteld die op Hal 8 zijn aangebracht. Deze zonnepanelen hebben een geïnstalleerd vermogen van totaal 399.840 Wattpiek (WP), goed voor zo’n 360.000 kiloWattuur en een CO2-reductie van zo’n 150 ton. In 2015 zijn op het Amtrium ook 173 zonnepanelen aangebracht met een opbrengst van 43.000 kWh per jaar en een CO2-reductie van 16 tot 24 ton per jaar. Dit brengt het totaal aantal zonnepanelen voor het RAI Convention Centre op 1.805.

groene investeringen

Eind 2015 maakte RAI Amsterdam een duurzame stap met een flinke vermogensuitbreiding van haar stadswarmte. Gebruikte RAI Amsterdam voorheen zowel gas als warmte voor de verwarming van haar hallen, vanaf nu wordt vrijwel alleen nog milieuvriendelijke restwarmte van de Nuon-centrale in Diemen gebruikt. De geheel vernieuwde stadswarmte-aansluiting heeft een vermogen van 12.000 kW en is daarmee Nuon’s grootste warmteaansluiting in Nederland. De uitbreiding van deze duurzame energiebron, stadswarmte, zorgt jaarlijks voor circa 1.500 ton minder CO2 uitstoot in vergelijking met de voormalige gasketels bij RAI Amsterdam. Dat is een reductie van 50%. Daarnaast zorgt het voor 95% minder gebruik van fossiele brandstoffen. 

50 procent minder CO2 –uitstoot door stadswarmte

Informatie- en communicatietechnologie

Hoogwaardige ICT-faciliteiten vormen een steeds belangrijker voorwaarde voor het succes van een evenement en een adequate bedrijfsvoering. De snelle groei van virtuele toepassingen op en rond de beursvloer en de behoefte van exposanten, bezoekers en eigen medewerkers om 24/7 ‘connected’ te zijn, vragen om continue aandacht. RAI Amsterdam geeft dan ook prioriteit aan het vernieuwen en doorontwikkelen van haar ICT-diensten en –dienstverlening.

hoogwaardige ICT

De ICT van RAI Amsterdam is ‘fit for the future’ zowel systeemtechnisch als organisatorisch. In 2015 zijn alle systemen gemigreerd naar een nieuwe omgeving. Het interne ICT-systeem dat in het verleden niet altijd stabiel bleek, is nu op orde.

ICT fit for the future

In 2015 is veel geïnvesteerd in ICT-security en dan met name in data security. RAI Amsterdam geeft gecontroleerd toegang aan hackers (hackathons) om de veiligheid van haar ICT-systemen te testen.

veiligheid ICT

In het aangescherpte strategieplan van RAI Amsterdam zijn op virtueelgebied 10 doelstellingen geformuleerd. De twee hoofddoelstellingen zijn voor ICT:

  1. Het op een hoger niveau brengen van de connectiviteit. De ambitie is op dit gebied ‘best in class’ te zijn. De huidige connectiviteit is zeker ‘state of the art’.
  2. Het ontwikkelen van nieuwe diensten, zoals indoor navigatie, location based services en augmented reality tools.

hoofdoelstellingen virtuele pijler strategie

Een nieuwe dienst is het bieden van een indoor navigatie-instrument: een interactieve routebeschrijving die de snelste route naar bijv. een bepaalde stand of indoor restaurant geeft, biedt een extra dimensie aan de beleving van de bezoeker op een evenement. RAI Amsterdam ontwikkelde met enkele partners een (in de wereld van beurs-/congresorganisaties) uniek indoor navigatietool dat gebaseerd is op aardmagnetische straling. Naar verwachting zal deze dienst in 2016 worden gelanceerd.

indoor navigatie

In mei 2013 introduceerde RAI Amsterdam een Virtual Tour App voor de iPad waarmee organisatoren een virtuele tour in het complex konden maken. De App maakt het mogelijk om evenementen in de hallen en enige beursruimtes te zien en te horen alsof je erzelf aanwezig bent. Hiermee was RAI Amsterdam ‘s werelds eerste convention centre met een dergelijke App met panoramische 360° video. In de dit jaar gelanceerde 2.0 versie van de App zijn 360° video’s toegevoegd van zalen, entreegebieden, restaurants en diverse evenementen. Daarnaast biedt de App ook functies zoals video’s en foto’s van eerdere evenementen die organisatoren kunnen inspireren bij het ontwikkelen van hun eigen evenement. De App is te downloaden vanaf een iPad (2 of hoger) op www.rai360.nl/app.

virtual tour 2.0

In verband met de invulling van de virtuele pijler in de strategie van RAI Amsterdam heeft in het verslagjaar een nulmeting plaatsgevonden betreffende de virtuele competentie van alle RAI-medewerkers. Naar aanleiding van deze meting zijn/worden cursussen aangeboden en wordt meer informatie over ICT-aangelegenheden verstrekt. Ook heeft een Inspiratiesessie met de medewerkers plaats gevonden.

virtuele competentie medewerkers

Strategie

In 2015 heeft RAI Amsterdam zijn missie, strategie en merk aangescherpt en opnieuw beschreven. Het uitvoeringsprogramma van de strategie, zoals in 2014 gestart, is hierbij ongewijzigd gebleven. Het accent van de wijziging in het verslagjaar lag op de integratie van strategie en merk en de eenvoud van de communicatie ervan. Onder de naam RAI Roadmap zijn de resultaten in- en extern gepresenteerd.

Missie

De missie van RAI Amsterdam luidt als volgt: RAI Amsterdam wil mensen samenbrengen, verbinden en inspireren door betekenisvolle ontmoetingen te organiseren en faciliteren. Onze drijfveer is, kort gezegd, 'inspiring people'.

RAI Amsterdam geeft invulling aan deze missie door communities te ontwikkelen, hoogwaardige evenementen te organiseren en een uitstekend gesitueerd modern en duurzaam beurs- en congresgebouw te exploiteren.

Inspiring people

Onze drijfveer: 'inspiring people'

Ambitie

RAI Amsterdam wil door haar klanten, bezoekers, aandeelhouders en medewerkers worden gezien als de beste Europese beurs- en congresorganisatie.

De beste in Europa

Strategie

De strategie van RAI Amsterdam is in een zin samen te vatten: we verhogen de waarde van ontmoeting. Om de breedte van het begrip ontmoeting anno 2015 in al zijn aspecten weer te geven, heeft RAI Amsterdam vijf ondersteunende stellingen die op de volgende pagina's worden toegelicht.

het verhogen van de waarde van ontmoeting

We verhogen de waarde van ontmoeting... ...

...in aantal en kwaliteit
Zo richt RAI Amsterdam zich niet alleen op de hoeveelheid bezoekers en kwantiteit van de ontmoetingen maar (uiteraard) ook op de kwaliteit ervan. De bezoekers- en klanttevredenheid worden structureel gemeten en zijn bepalend voor het succes van onze activiteiten.

...fysiek en virtueel
RAI Amsterdam organiseert niet alleen de fysieke ontmoeting in een congres centre maar ook de virtuele ontmoeting in de online communities. Door een platform te creëren waarin bezoekers zowel voor als na de beurs inspiratie vinden en dialoog kunnen voeren, wordt de waarde van een event voor zijn bezoekers verder verhoogd. Indien geïnteresseerden niet kunnen deelnemen aan een fysiek evenement, kunnen zij onderdelen hiervan live volgen op de website van het event.

...op de locatie van het evenement en daarbuiten
De contacten in de communities, die rond een event ontstaan, beperken zich niet tot de locatie van het evenement. Tot in andere werelddelen toe brengt RAI Amsterdam mensen samen om kennis te delen rond specifieke titels en de vakgebieden die deze titels bedienen. Met deze contacten wordt hun netwerk en hun belangstelling voor het evenement vergroot.

… in opbrengsten en kosten
Deze dimensie heeft RAI Amsterdam toegevoegd om te benadrukken dat structureel wordt bekeken of we zaken efficiënter kunnen aanpakken en kosten kunnen besparen, voor onze organisaties, exposanten en voor onze eigen organisatie.

… tijdens het evenement en gedurende het jaar
In toenemende mate vinden contacten ook plaats buiten de periode waarin de beurs of het congres plaatsvindt, RAI Amsterdam kiest er voor om gedurende het gehele jaar van toegevoegde waarde te willen zijn voor de doelgroepen die zij met specifieke titels bedient. Met het internetportal van de titel en de activiteiten die hieromtrent plaatsvinden, kan de rol van een event worden verlengd in tijd en zelfs uitgroeien tot een permanent medium van toegevoegde waarde.

RAI Roadmap
RAI Roadmap

Merkwaarden

RAI Amsterdam kent zes merkwaarden. Hieronder lichten we ze één voor één toe.

Gastvrij
Bij RAI Amsterdam word je persoonlijk, professioneel en vooral gastvrij ontvangen. De deuren staan voor je open, wie je ook bent en wat je ook drijft. RAI Amsterdam is er voor iedereen. Kom je naar ons convention centre in Amsterdam, of naar onze evenementen elders in de wereld? Of ben je fysiek niet aanwezig en neem je virtueel deel? Bij RAI Amsterdam voel je je welkom!

Klantgericht
RAI Amsterdam begrijpt wie je bent en wat je nodig hebt. Problemen worden je zo veel mogelijk uit handen genomen. Of je nu organisator, exposant of bezoeker bent: voor je het vraagt, weten we waarschijnlijk al welke wensen je hebt. We bieden dan ook graag onze totaaloplossingen aan. We denken mee, denken vooruit en zijn er op gericht om je van dienst te zijn zodat jij  je geholpen voelt.

Innovatief
RAI Amsterdam is een platform voor innovatie en creativiteit. Met onze concepten, producten en diensten brengt RAI Amsterdam je op ideeën: in een moderne en innovatieve omgeving versterken we de beleving en ervaring van je fysiek of virtueel bezoek. We zijn grensverleggend en kunnen op grote schaal innoveren omdat onze toepassingen meestal generiek inzetbaar zijn. Dat biedt je voorsprong.

Ondernemend
De kwaliteit van de locatie, concepten, producten, faciliteiten, service en mensen zorgt ervoor dat je bij RAI Amsterdam alle elementen vindt voor succes. Je kunt rekenen op de meest ondernemende partij die de ervaring in huis heeft om voor elke klant de juiste condities te creëren voor een maximale toegevoegde waarde. RAI is gericht op het verzilveren van kansen, denkt als partner met je mee en draagt bij aan je succes.

Professioneel
Afspraak is afspraak. RAI Amsterdam weet als geen ander dat de kwaliteit van een evenement afhankelijk is van goede voorbereiding en het nakomen van afspraken. Onze doelen zijn ambitieus maar haalbaar. Prognoses en toezeggingen zijn gericht op een betrouwbare realisatie ervan. We managen verwachtingen zorgvuldig en bieden je zekerheid.

Betrokken
RAI Amsterdam staat midden in de samenleving, is duurzaam betrokken en neemt haar verantwoordelijkheid voor mens, stad en wereld. De passie en emotionele betrokkenheid van onze medewerkers en alle andere stakeholders zijn bepalend voor ons succes. Daarom zorgen we dat iedereen zich gehoord, betrokken en verbonden voelt.

Implementatie strategie in verslagjaar

Om sturing en invulling te geven aan bovenstaande strategie, heeft RAI Amsterdam de volgende zes strategische thema's benoemd die op hun beurt zijn vertaald naar 22 uitvoeringsprogramma's die elk op basis van smart-doelstellingen worden aangestuurd.

RAI 2017 Solutions
RAI Amsterdam investeert in het vernieuwen en versterken van de fysieke ontmoeting, door (pro-actief) producten en diensten te ontwikkelen die meerwaarde opleveren voor klanten of het evenement in tijd en/of geld efficiënter maken.

In 2015 is het proces voor de ontwikkeling van solutions in kaart gebracht en is er een methode ontwikkeld om nieuwe ideeën en best practices te inventariseren en structureel op te volgen.

Door middel van een intensievere samenwerking met stakeholders als de stad Amsterdam, Schiphol en hotels zijn bestaande solutions geoptimaliseerd en nieuwe solutions uitgerold. Een voorbeeld is Leave your luggage. Deze solution zorgt dat bezoekers hun koffers rechtstreeks van het hotel naar Schiphol kunnen laten brengen. De bezoeker hoeft de koffers op zijn laatste beursdag of bezoek aan de stad dan niet mee te slepen.

Om de on-site dienstverlening voor exposanten te optimaliseren ten aanzien van bestelgemak, tijd en logistiek zijn afgelopen jaar de benchmark en de touchpoint-onderzoeken van exposanten geanalyseerd om te achterhalen waar de verbeterpunten liggen.

In 2015 is een nulmeting gedaan om te kijken hoeveel van de 52 productgroepen de mogelijkheid bieden om een duurzamer alternatief in te zetten. Dit zijn er in totaal 40. Van deze 40 productgroepen zijn er inmiddels 15 aangepast. Over de overige productgroepen worden gesprekken gevoerd met leveranciers.

De in het verslagjaar nieuw ontwikkelde mobiele applicaties geven eventmanagers real time inzicht in orderstromen tijdens standbouw voor het evenement en bijvoorbeeld catering tijdens het evenement. Hierdoor kunnen klanten en bezoekers beter worden geïnformeerd over de actuele status van hun opdrachten en bestellingen.

RAI 2017 Virtual
Met virtuele toepassingen helpt RAI Amsterdam het aantal fysieke ontmoetingen te vergroten en de kwaliteit ervan te verhogen. Door de fysieke en virtuele wereld te verbinden, genereert RAI Amsterdam meer communicatie en maakt de ontmoeting betekenisvoller.

In 2015 is de connectiviteit verder verbeterd. RAI Amsterdam heeft zijn interne bekabeling gemoderniseerd waardoor de verbindingen naar de beursvloer optimaal zijn. De support is verbeterd door extra mensen in te zetten en door trainingen te geven waarmee ook de interne kennisoverdracht over connectiviteit is verbeterd.

In het Point of Entry-project is in 2015 onderzocht hoe men de toegang tot portalen voor onze verschillende doelgroepen ervaart. Rai.nl, de organisers portal, het exposanten portaal en MijnRAI maken hier deel van uit.

In het begin van het verslagjaar is door middel van een tender een samenwerking aangegaan met een bedrijf dat RAI Amsterdam voorziet van een indoor navigatieoplossing. Deze firma levert de mobiele applicatie die op basis van het magnetisch veld werkt, waardoor RAI binnen in gebouwen een positie kan bepalen. In het verslagjaar is de techniek voor plaatsbepaling geoptimaliseerd en tijdens de METSTRADE en de Woonfabriek zijn tests uitgevoerd. Deze proeven bieden perspectief. Met behulp van de applicatie kunnen bezoekers zien waar zij zich bevinden en op basis van exposantenoverzichten of afspraken in hun agenda naar hun locaties worden geleid. Ook kunnen zij locatiegebaseerde boodschappen ontvangen. In 2016 zal deze techniek aan het publiek worden aangeboden.

Met mock-ups, oplossingsrichtingen voor webportals, is gebruikersonderzoek verricht en zijn de doelgroepen van METS, Negenmaandenbeurs en GreenTech benaderd om de wensen van de bezoekers in kaart te brengen. Daarnaast is de MijnRAI-omgeving aangepast om grote stappen in de ontwikkeling van de webportals van de beurstitels te kunnen zetten

RAI 2017 International
RAI Amsterdam werkt aan spreiding, groei en internationale expansie. Internationale organisatoren en exposanten worden naar Nederland gehaald. Ook brengt RAI Amsterdam haar internationale merken en exposanten naar het buitenland.

In 2015 zijn de kwaliteit, de knelpunten en de groeipotentie van ons agentennetwerk nader in kaart gebracht. In het verslagjaar is RAI Amsterdam een alliantie aangegaan met het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen). Ook is een haalbaarheidsstudie omtrent de mogelijkheden voor Multi Venue Management en Venue Operations Consultancy opgesteld.

RAI 2017 Operational Excellence
Door uit te blinken in processen verhoogt RAI Amsterdam de kwaliteit van de fysieke ontmoeting en houdt RAI Amsterdam deze betaalbaar. Het programma operational excellence, dat in 2014 breed in de organisatie is uitgerold, zal de komende jaren zorgen voor een verder gestroomlijnde organisatie, met kostenbesparing en risicoreductie tot gevolg.

In het verslagjaar is verder gewerkt aan de eerder ontwikkelde plannen. De inventarisatie van het verbeterpotentieel op afdelings- en ketenefficiency, zoals in 2014 vastgesteld, heeft geleid tot 32 implementatieplannen die zijn samengevoegd tot één borgingsplan. Zowel op afdelingsniveau als op integraal niveau is in 2015 gewerkt aan het verbeteren van de gehele procesketen. Diverse afdelingen hebben actieplannen uitgewerkt voor het oplossen van afdelingoverschrijdende knelpunten en het stroomlijnen van het primaire ketenproces van RAI Amsterdam.

RAI 2017 Sustainable
RAI Amsterdam werkt aan de betrokkenheid en belangenbehartiging van alle stakeholders bij RAI. Duurzame innovaties zijn gericht op het bieden van gedeelde toegevoegde waarde, voor stakeholders en voor RAI Amsterdam. Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen wil RAI Amsterdam een voorbeeldfunctie in de branche vervullen.

Jaarlijks geeft RAI Amsterdam een duurzaamheidsrapport uit. Het rapport over 2014 is te vinden op de website ('Over RAI Amsterdam', 'Duurzaamheid, Milieu en Innovatie').

RAI 2017 Hospitality
Bezoekers gastvrij verwelkomen is voor RAI Amsterdam de basis van het bestaan. Daarom is het bieden van een warm onthaal, een prettig verblijf en een goede dienstverlening van groot belang. Door hier blijvend in te investeren, wordt de waarde van de ontmoeting tijdens evenementen gemaximaliseerd.

In het verslagjaar hebben alle leidinggevenden de Inspiratiesessies Gastheerschap bijgewoond. De Verkiezing van 'de gastvrije afdeling van de maand' is ingevoerd, waardoor de structurele communicatie en dialoog over klant- en servicegerichte dienstverlening verder is bevorderd. Het plan van aanpak, waarmee de gastvrijheidsbeleving wordt verbeterd, dient als basis voor een structureel verandertraject waarvan bewustwording, kennisdeling, houding, gedrag en borging onderdeel zijn.

Personeel en organisatie

RAI Amsterdam wil één van de zichtbare koplopers in Europa zijn op het gebied van duurzaamheid in de MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions) industrie. Wat betreft deze ambitie onderkent RAI Amsterdam de maatschappelijke rol met bijbehorende verantwoordelijkheid als werkgever. RAI Amsterdam wil daarbij vanuit haar werkgeversrol actief en zichtbaar bijdragen aan het welzijn en welbevinden van huidige en toekomstige medewerkers.
 

HR-doelstelling

RAI Amsterdam streeft naar een vaste formatie en flexibele schil van eersteklas medewerkers die optimaal presteren doordat zij onder ideale omstandigheden hun talenten en energie kunnen verbinden aan de organisatiedoelstellingen. Alles is hierbij gericht op het creëren van de hoogst mogelijke toegevoegde waarde, voor de klanten en bezoekers van RAI Amsterdam en voor RAI Amsterdam zelf.

talenten en energie verbinden aan organisatiedoelstellingen

RAI Amsterdam heeft de ambitie om in de congres- en evenementenindustrie de komende vijf jaar één van de zichtbare koplopers in Europa te zijn op het gebied van duurzaamheid. Wat betreft deze ambitie onderkent RAI Amsterdam de maatschappelijke rol met bijbehorende verantwoordelijkheid als werkgever. RAI Amsterdam wil daarbij vanuit haar werkgeversrol actief en zichtbaar bijdragen aan het welzijn en welbevinden van huidige en toekomstige medewerkers. Om dat te bereiken voert RAI Amsterdam een duurzaam HR-beleid gericht op welzijn, vitaliteit en levensstijl van onze medewerkers.

ambitie: koploper in Europa op gebied van duurzaamheid

Medewerkertevredenheid

In november 2014 is onder alle medewerkers een onderzoek gehouden om feedback te krijgen over hoe tevreden men is over het werken bij RAI Amsterdam. Tevens wilde RAI Amsterdam de belangrijkste verbeterpunten identificeren en inzicht krijgen in de effecten van het personeelsbeleid. 302 medewerkers waren bereid hun mening te geven. Het responspercentage was met 73% even hoog als in 2012 (bij het vorige onderzoek).

onderzoek naar tevredenheid over werken bij de RAI: hoge respons

De samenvattende conclusie van het onderzoek is dat de tevredenheid wederom significant verbeterd is; de algemene tevredenheid kwam uit op een 7,9 en steeg hiermee 0,2 punt ten opzichte van de meting in 2012. Het meest tevreden zijn de medewerkers over hun collega’s (score: 7,9) en de organisatie (score: 7,7). Efficiency, de werkdruk (wel met grote verschillen tussen de afdelingen), beloning en ontwikkelingsmogelijkheden blijven aandachtspunten. De resultaten worden omgezet in een plan van aanpak om op onderscheiden gebieden tot verbeteringen te komen.

tevredenheid verbeterd tot een 7,9

Vitaliteit

RAI Amsterdam wil de vitaliteit van haar medewerkers helpen bevorderen, zodat iedereen fit, energiek en vitaal kan werken. Hiervoor heeft RAI Amsterdam het vitaliteitsprogramma ‘RAI Vitaal’ ontwikkeld, dat zorgt voor het initïeren, faciliteren en promoten van vitaliteitsacties bij medewerkers. In 2015 zijn in het kader van ‘RAI Vitaal’ verschillende mogelijkheden aangeboden die de medewerker helpen op het gebied van gezondheid & fitheid, werkplezier & werk-privébalans en stress- & verzuimpreventie.

initieren, faciliteren en promoten van vitaliteitsacties

Inrichting organisatie

De organisatiestructuur van RAI Amsterdam wordt gekenmerkt door de meest efficiënte inrichting per bedrijfsonderdeel en/of afdeling, met duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden, vastgesteld in functieprofielen. Wat betreft de totale populatie van medewerkers vindt een verdeling plaats tussen vaste dienstverbanden en flexibele arbeidsverhoudingen (flexibele schillen). Wervingsactiviteiten worden zoveel mogelijk intern uitgevoerd, door RAI-medewerkers zelf. RAI Amsterdam streeft naar multi-inzetbare medewerkers die elkaar kunnen vervangen. Elke nieuwe medewerker krijgt een op maat gemaakt inwerkprogramma, specifiek gericht op zijn of haar functie en afdeling. De organisatie hecht er aan elke nieuwe medewerker een welkom gevoel te geven en gastvrij te ontvangen.

efficiënte inrichting, optimale verdeling flexibele schillen

Het Nieuwe Werken (HNW)

RAI Amsterdam hanteert haar eigen vorm van Het Nieuwe Werken (HNW) in de gehele organisatie. Onder de noemer ’Samenwerken aan een werkomgeving die werkt’, is een programma uitgerold waarin een goede balans gevonden wordt tussen operational excellence en creativiteit. Dit wordt gedaan door middel van drie thema’s: sturing & ruimte, flexibel werken en lerend vermogen.

Het thema Sturing & Ruimte richt zich op leiderschapsontwikkeling, waarbij leiding wordt gegeven door te sturen op resultaat met ruimte en vertrouwen voor eigen verantwoordelijkheid. De werkplekomgeving wordt bij het thema Flexibel Werken op dusdanige wijze vormgegeven dat we effectief kunnen samenwerken in een flexibel kantoor waar we betekenisvolle ontmoetingen kunnen creëren. Het thema Lerend Vermogen krijgt invulling door het programma Slimmer Samenwerken waarmee wij een lerende organisatie willen stimuleren en waarin kennis en ervaringen gedeeld worden, gestimuleerd wordt om van elkaar te leren, structureel verbeteringen doorgevoerd worden en systemen het proces van vastleggen en ​delen van kennis ondersteunen.

doel van het nieuwe werken

Diversiteit

RAI Amsterdam streeft ernaar diversiteit te bereiken in de samenstelling van de afdelingen (qua leeftijd, ervaring, sekse en competenties). RAI Amsterdam is ervan overtuigd dat divers samengestelde teams een positieve invloed hebben op de resultaten. RAI Amsterdam kent met 51% vrouwen en 49% mannen een evenwichtig personeelsbestand. De doelstelling op het gebied van m/v diversiteit, zoals onderschreven in de charter Talent naar de Top, is met 35% vrouwen in het management ruim gehaald.

kracht van divers samengestelde teams

Personele samenstelling

Hieronder zijn enkele dwarsdoorsnedes gepresenteerd met betrekking tot de medewerkerspopulatie.

Personeel

Stand ultimo jaar

Personeel
    2015   2014
         
         
Medewerkers        
         
Man 185  46% 196  46%
Vrouw 221  54% 226  54%
Totaal 406  100% 422  100%
         
FTE        
         
Man 182,7  49% 191,5  50%
Vrouw 190,9  51% 193,4  50%
Totaal 373,6  100% 384,9  100%
         

Personeel, leeftijdsopbouw

Percentage / FTE (stand ultimo jaar)

Personeel, leeftijdsopbouw
  2015 2014
     
     
t/m 25 3% 2%
26 t/m 35 30% 28%
36 t/m 45 33% 35%
46 t/m 55 22% 21%
56+ 12% 14%
Totaal 100% 100%
     

Personeel, naar aandachtsgebied

Percentage / FTE (stand ultimo jaar)

Personeel, naar aandachtsgebied
  2015 2014
     
     
Commercieel 50% 48%
Operationeel 40% 40%
Financieel/staf 10% 12%
Totaal 100% 100%
     

Ziekteverzuim

Percentage

Ziekteverzuim
  2015 2014
     
     
Totaal 3,2% 3,4%
     

RAI-WAJONGers

Sinds oktober 2015 zet RAI Amsterdam zich als erkend leerbedrijf in om mensen met een beperking voor te bereiden op de arbeidsmarkt. RAI Amsterdam is de eerste beurs- en congresorganisatie in Nederland die in het kader van de Participatiewet mensen met een arbeidsbeperking in de gelegenheid stelt te leren en werkervaring op te doen. Hiermee levert RAI Amsterdam een bijdrage aan de afspraak van het bedrijfsleven en overheid om in 2026 in totaal 125.000 extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren. 

Om de Wajongers te kunnen plaatsen, werkt RAI Amsterdam sinds 2015 nauw samen met het UWV, ROC van Amsterdam en WSP Groot-Amsterdam. In 2014 is er onderzoek verricht door het UWV naar de mogelijkheden voor deze doelgroep bij RAI Amsterdam. Er zijn arbeidsanalyses uitgevoerd op de afdeling Banqueting en Hospitality Crew Centre (HCC). Op deze afdelingen blijken geschikte werkzaamheden te zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. In oktober 2015 zijn de leerlingen van start gegaan bij RAI Amsterdam. De Wajongers werken drie dagen per week en gaan één dag naar school waar zij opgeleid worden tot ‘Medewerker Hospitality en Dienstverlening’ aan de hand van een  interne bedrijfsopleiding op maat gemaakt voor RAI Amsterdam door het ROC van Amsterdam. De leerlingen worden ondersteund door een job-coach en een werkbegeleider van de afdeling waar ze werkzaam zijn.

RAI Amsterdam wil de ervaringen in dit project gebruiken om in de toekomst structureel geschikte arbeidsmogelijkheden te bieden voor werkzoekenden uit de doelgroep van de Participatiewet.

Op woensdag 13 januari 2016 ontvingen 7 RAI-Wajongers hun arbeidsovereenkomst uit handen van Arjan Vliegenthart, Wethouder Werk, Inkomen en Participatie en Jules Broex, manager HRM van RAI Amsterdam.

Maatschappelijke betrokkenheid

Het HR-beleid met betrekking tot maatschappelijke betrokkenheid vindt onder meer zijn weerslag in het streven naar het creëren van meer social return voor de stad Amsterdam. In het verslagjaar heeft RAI Amsterdam haar medewerking verleend aan  twee belangrijke initiatieven gericht op het bieden van meer kansen voor jeugdwerklozen (Werkakkoord in het kader van Aanpak Jeugdwerkloosheid) en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zie kaderstuk hieronder).

meer kansen voor jeugdwerklozen en Wajongers

De maatschappelijke betrokkenheid van RAI Amsterdam en haar medewerkers blijkt ook uit de goede doelen die zij steunen: AMREF Flying Doctors, het Emma Kinderziekenhuis (t/m oktober 2015) en Natuur en Milieu (vanaf oktober 2015).

Al meer dan tien jaar ondersteunen RAI Amsterdam en haar medewerkers AMREF Flying Doctors. AMREF Flying Doctors is de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie, in 1957 in Kenia opgericht als ‘Flying Doctors’. De organisatie heeft als doel de gezondheid van kwetsbare bevolkingsgroepen in Afrika structureel te verbeteren.  In oktober 2015 vond voor de vijfde keer de sponsor fietstocht voor AMREF Flying Doctors plaats; ‘de Africa Classic’. Namens RAI Amsterdam verschenen tien medewerkers aan de start. Zij legden in 6 fietsdagen bijna 400 kilometer af over een zwaar parcours in het harde klimaat van noord Tanzania. Het RAI-team heeft meer dan € 57.000 bij elkaar gefietst.

meer dan € 57.000 voor AMREF Flying Doctors

De afgelopen 10 jaar hebben de nationale beurzen van RAI Exhibitions geld ingezameld voor en samengewerkt met het Emma Kinderziekenhuis AMC. Eind 2015 is deze samenwerking feestelijk afgerond met de opening van het nieuwe Kinderrestaurant in dit ziekenhuis.

einde samenwerking met Emma Kinderziekenhuis AMC

RAI Amsterdam en Natuur & Milieu streven naar een duurzaam partnership dat beide partijen verder brengt. Dankzij deze samenwerking kunnen in co-creatie initiatieven ontplooid worden. Daarmee wordt enerzijds het duurzame karakter van RAI Amsterdam en de content van haar nationale events versterkt. Tegelijkertijd geeft het Natuur & Milieu een platform om bezoekers en exposanten van RAI-beurzen leuk en gemakkelijk duurzame keuzes te laten maken. Met Natuur & Milieu, waarmee in het verleden tijdens diverse beurzen reeds samengewerkt werd, kiest RAI Amsterdam voor een meer structurele vorm van samenwerken. Het gaat een stap verder dan alleen geld inzamelen; er wordt geopteerd voor initiatieven die voor beide partijen meerwaarde hebben. Een mooi eerste voorbeeld van deze samenwerking was de door Natuur & Milieu georganiseerde sessie over Zero Emissie Stadslogistiek tijdens de BedrijfsautoRAI. Bedrijven, overheden en studenten kregen daar het podium om hun innovatieve visie, projecten en diensten op het gebied van binnenstedelijk vervoer te presenteren.

Natuur & Milieu nieuwe duurzame partner RAI Amsterdam

Veiligheid

RAI Amsterdam kent een Safety & Security Board die het Health, Safety & Security-beleid van RAI Amsterdam bewaakt. Het beleid is gericht op het nemen van veiligheidsmaatregelen en voorzieningen die ondersteunen dat de bedrijfsvoering op gastvrije wijze gecontinueerd wordt en de belangen van RAI Amsterdam, van het personeel, klanten, leveranciers en bezoekers in de breedst mogelijke zin behartigd worden. In 2015 heeft de crisismanagementorganisatie zijn protocollen doorgenomen en aan de hand van verschillende cases besproken.

safety & security board

Top Employer

Sinds februari 2015 mag RAI Amsterdam zich rekenen tot de Top Employers. In deze maand heeft zij de gelijknamige certificering officieel ontvangen. Aan deze prestatie is een uitvoerige beoordeling voorafgegaan, gericht op het HR- beleid dat wordt toegepast door RAI Amsterdam. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de mate waarin het beleid in de praktijk wordt nageleefd.

certificering ontvangen

RAI Amsterdam is objectief beoordeeld en gecertificeerd tot Top Employer 2015. Voor (potentiële) medewerkers betekent dit concreet dat er binnen het bedrijf door optimale arbeidsomstandigheden volop ruimte wordt geboden om zich te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak. Het toont aan dat RAI Amsterdam een kwalitatief goede omgeving en bedrijfscultuur aanbiedt waarin zowel op professioneel als persoonlijk niveau prettig en effectief kan worden gewerkt.

Het Top Employers Institute certificeert wereldwijd uitmuntendheid in de voorwaarden die werkgevers creëren voor hun medewerkers. Het Top Employers keurmerk wordt jaarlijks uitgereikt aan organisaties die die uitstekende arbeidsvoorwaarden bieden, ondersteuning geven voor de ontwikkeling van talent op alle niveaus binnen het bedrijf en ernaar streven om de arbeidsomstandigheden constant te verbeteren. Inmiddels heeft RAI Amsterdam van het Top Employers Institute bericht ontvangen dat zij het keurmerk ook in 2016 mag voeren.

Overleg met RAI Ondernemingsraad

Het afgelopen jaar heeft wederom veelvuldig en constructief overleg plaatsgevonden tussen Ondernemingsraad en bestuurder, over diverse onderwerpen zoals de financiële resultaten, de bouwontwikkelingen, de MTO-rapportage, het programma Excellent 2014, voortgang HNW, instemmingsaanvragen en de arbeidsomstandigheden. Naast dit formele overleg is het overleg in een aantal subcommissies voortgezet, zoals de HRM Commissie, de Financiële Commissie, de Arbeidsomstandighedencommissie, de Arbeidsvoorwaardencommissie, de Pensioencommissie en de Flexcommissie. De door de Ondernemingsraad ingestelde klankbordgroep, zowel voor vaste medewerkers als voor uitzendkrachten, heeft tevens over een breed scala aan onderwerpen gesproken. In het OR-jaarverslag volgt uitgebreidere toelichting op de onderwerpen die het afgelopen jaar zijn besproken.

veelvuldig en constructief overleg

Samenwerking met opleidingsinstituten

Met zo’n 90 stagiaires op jaarbasis, vele rondleidingen en diverse gastcolleges zoekt RAI Amsterdam intensief de verbinding tussen opleiding en werkveld. Samenwerking met relevante opleidingsinstituten past daarbij om zowel aansluiting tussen studie en werkveld te bevorderen als het bevorderen van een inhoudelijke impuls van de opleiding en het neerzetten van RAI Amsterdam als werkgever op de arbeidsmarkt. Daartoe zijn, naast op zichzelf staande samenwerkingen, drie structurele partnerships gestart, namelijk met de Hogeschool van Amsterdam, Stenden Hogeschool Leeuwarden en MBO College Zuid (ROC, dat tegenover RAI Amsterdam is gevestigd).

aansluiting opleiding en werkveld

Eigen en vreemd vermogen

Het uit te keren dividend over 2015 (€  2,277 mln) heeft RAI Amsterdam vastgesteld conform het vigerend dividendbeleid voor de jaren 2013 – 2018. In het verslagjaar is binnen het financieringsarrangement geopereerd dat in 2013 met de Deutsche Bank en Rabobank Amsterdam is overeengekomen.

Realiseren stakeholdersdoelen

RAI Amsterdam combineert haar financiële en maatschappelijke doelen en probeert de belangen van stakeholders te verenigen met de doelstelling van de onderneming zelf: continuïteit op lange termijn. Het uitgangspunt voor inrichting van het businessmodel is daarbij als volgt:

1. Het creëren van aandeelhouderswaarde door het maximaliseren van het duurzaam financieel resultaat, in combinatie met het behalen van het financieel resultaat op de korte termijn conform jaarbudget, met een EBITDA die groter is dan 15% en een minimum nettoresultaat van € 3 miljoen.

aandeelhoudersprestatie

2. Het creëren van zoveel mogelijk economische spin-off voor stad en regio, waaraan RAI Amsterdam zijn ’license to operate’ ontleent.

maatschappelijke prestatie

De werking is als volgt: indien het (geprognotiseerde) netto-jaarresultaat onder € 3 miljoen komt, prevaleert het realiseren van aandeelhouderswaarde. In overige gevallen gaat het om de balans tussen beide uitgangspunten.

Dividendbeleid 2013 - 2018

Begin 2014 is een nieuw dividendbeleid vastgesteld voor de jaren 2013 - 2018. Jaarlijks zal RAI Holding B.V. in totaal aan haar aandeelhouders een vast dividend uitkeren van € 2.240.000 (prijspeil 2014; jaarlijks geïndexeerd op basis van de prijsindex voor de gezinsconsumptie CBS).

te indexeren bedrag van € 2,24 miljoen

Er zal nooit over enig jaar een hoger bedrag aan dividend uitgekeerd worden, dan het nettoresultaat bedraagt over dat betreffende jaar. Indien in enig jaar het dividend geheel of gedeeltelijk conform bovenstaand beleid, niet uitbetaald kan worden omdat het nettoresultaat daartoe niet toereikend is, zal het niet uitgekeerde bedrag aan dividend in het daaropvolgende jaar, indien het nettoresultaat in dat volgende jaar daarvoor wel toereikend is, alsnog uitgekeerd worden. Het cumulatief verschuldigd dividend over voorgaande boekjaren zal nooit hoger zijn dan het (geïndexeerde) vaste dividend over het laatste boekjaar, waarover dividend uitgekeerd zou hebben moeten worden.

maximering, carry-forward

Indien het nettoresultaat structureel significant afwijkt ten opzichte van de bandbreedte zoals weergegeven in Contourennota 2013 -2018, zal de directie in overleg treden met de aandeelhouders om te bespreken of tot herziening van het dividendbeleid zou moeten worden overgegaan.

indien resultaat beduidend afwijkt, volgt overleg

Alvorens tot dividenduitkering in enig jaar wordt besloten, zal er conform de Flexwetgeving een dividenduitkeringstoets uitgevoerd worden door directie en commissarissen van RAI Holding B.V. In het geval van een negatieve uitkomst van deze toets, zal in het betreffende jaar geen of slechts een gedeeltelijke dividenduitkering plaatsvinden, waarna de carryforward in werking treedt.

verplichte dividendtoets kan leiden tot reductie van dividenduitkering

Financieringsarrangement

In 2013 is RAI Amsterdam een clubdeal-financiering aangegaan met Deutsche Bank en Rabobank Amsterdam. De banken participeren op gelijke wijze in het nieuwe financieringsarrangement; aan de nieuwe bancaire financiering liggen twee identieke kredietovereenkomsten met de onderscheiden banken ten grondslag met exact dezelfde tarieven, convenanten en standaardvoorwaarden. De verhouding tussen de twee banken is geregeld d.m.v. een intercreditor-overeenkomst.

gelijkwaardige clubdeal, verhouding geregeld via intercreditor-overeenkomst

Bij elk van de banken is voor € 28 miljoen aan langlopende leningen afgesloten. Daarnaast is bij beide banken een rekening courantfaciliteit (elk € 15 miljoen) afgesloten. In onderstaand overzicht zijn de kenmerken van beide faciliteiten weergegeven.
 

2 faciliteiten: langlopende lening en rekening courant krediet

Financieringsarrangement

Financieringsarrangement
Faciliteit A Faciliteit B
• langlopende lening, omvang € 56 miljoen
• looptijd 7 jaar (einddatum 02/07/2020)
• Aflossing:
- 2013: geen
- 2014/2015: € 2,0 miljoen per jaar
- 2016/2017: geen
- 2018 e.v.: € 4,0 miljoen per jaar
• tarief: 3M Euribor +1,80% opslag
• rekening courant krediet, omvang € 30 miljoen
• ophoging 2017 + € 2,5 miljoen
• verlaging 2018 - € 2,5 miljoen
• tarief 1M Euribor +1,45% opslag
• Facility Fee 0,3% per jaar

Eind 2013 is voor een oplopend bedrag aan renteswaps afgesloten met de Rabobank en Deutsche Bank. Op grond van deze renteswap betaalt RAI Amsterdam voor Faciliteit A een rentepercentage van 1,54% met een opslag van 1,8%. Dit betekent dat RAI Amsterdam gefinancierd is tot en met 2020 voor een vastgelegde rente van 3,34%.

renteswap: rente gefixeerd op 3,34%

Financiële convenanten en voorwaarden

De volgende tabel geeft een overzicht van de financiële convenanten. De tweede tabel toont de voorwaarden en zekerheden die aan de financiering zijn verbonden.
 

Financieringsarrangement

Financieringsarrangement
Convenant 2015 2016 2017 2018 2019 2020
             
senior Next Debt/ EBITDA <4,5 <4,5 <4,5 <4,0 <3,5 <3,0
solvabiliteit >30% >30% >30% >30% >30% >30%
EBITDA € 1 mln* >17,5 >17,5 >17,5 >17,5 >17,5 >17,5

* Toetsing op jaarbasis. Peildatum 31 december

Financieringscondities

Voorwaarden en zekerheden

Financieringscondities
Voorwaarden Zekerheden
• Geen uitbreiding vreemd vermogen
• Change of Ownership
• 2 jaarlijkse hertaxatie RAI-gebouwencomplex
• Max. Capex 12 mln. per jaar (excl. nieuwbouw)
• Max. dividend tot nettowinst in boekjaar
• Max. op intercompany leningen op minderheidsdeelnemingen
• Inzicht top 10 evenementen / bezettingsgraad
• Hypotheek op bestaande en nieuwe onroerende zaken

In 2014 is een kredietovereenkomst gesloten met het Amsterdams Investeringsfonds van de Gemeente Amsterdam ten behoeve van de financiering van zonnepanelen. De kredietovereenkomst bestaat uit een lening van € 0,1 miljoen en heeft een looptijd tot en met 5 maart 2029. Aflossing vindt plaats uiterlijk op 5 maart 2029 en het rentepercentage bedraagt 0%.

In 2014 is eveneens een kredietovereenkomst gesloten met Triodos Bank ten behoeve van de financiering van zonnepanelen. De kredietovereenkomst bestaat uit een lening van € 0,29 miljoen en heeft een looptijd tot en met 1 januari 2034. Aflossing vindt plaats per kwartaal in 79 termijnen ingaande 1 juli 2015. Het rentepercentage bedraagt 3,5% op jaarbasis voor de periode tot 17 januari 2026.

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor RAI Amsterdam zijn goed te noemen. Met een gevulde portefeuille aan evenementen, een modern en zeer goed bereikbaar convention centre en een betrokken team van medewerkers is RAI Amsterdam klaar voor de toekomst.

Eigen evenementen

2016 zal naar verwachting een goed jaar worden voor de eigen evenementen. RAI Amsterdam organiseert zestien eigen evenementen, waarvan acht in Amsterdam.

Nationale beurzen

Voor de nationale beurzen verwacht RAI Amsterdam een bescheiden groei van de omzet en het aantal bezoekers. De jaren van recessie, die gepaard gingen met krimp, lijken voor de sectoren die RAI Amsterdam bedient tot het verleden te behoren.  Dit beeld wordt bevestigd door belangrijke graadmeters als de Horecava en de Huishoudbeurs die begin 2016 reeds gehouden zijn.  

Internationale beurzen

Terwijl de nationale beurzen (zowel de vakbeurzen als de publieksbeurzen) door de economische vooruitzichten weer een bescheiden groei gaan vertonen, lijkt alles erop dat internationale beurzen hun groeicijfers zullen vasthouden. RAI Amsterdam kan daarvan profiteren gezien de sterke eigen internationale beurstitels in Amsterdam. Ook de groei van de ‘spin-off’-beurzen in het buitenland zal een positief effect op het resultaat hebben. In 2016 zullen in Mexico twee nieuwe spin-offs gelanceerd worden: Aquatech en Intertraffic.

Bijzonder in 2016 is de introductie van een nieuwe functionaliteit: indoor-navigatie in het RAI-complex. Tijdens Intertraffic Amsterdam zal deze innovatie voor het eerst aan de vakbezoekers worden aangeboden.

Evenementen door derden

RAI Amsterdam verwacht dat ook de evenementen door derden zullen groeien. Nagenoeg alle terugkomende evenementen worden groter. Diverse eenmalige evenementen staan gepland voor 2016.

Nieuw dit jaar in de RAI zijn onder andere, de door derden georganiseerde evenementen: FESPA Digital, European Breast Cancer Conference, ECCO Congress, ECCMID, GRI Global Conference on Sustainability and Reporting, Future of Events en Aviation Week MRO Europe.

Vastgoedontwikkelingen

In 2016 gaat de eerste paal van het nhow Amsterdam RAI hotel de grond in. Hiermee wordt de voorbereidingsfase afgesloten en een start gegeven aan de feitelijke bouwactiviteiten van dit toekomstige hoogste landmark dat het RAI Amsterdam Convention Centre markeert. 

De nieuwe, multifunctionele parkeergarage zal naar verwachting in augustus 2016 in gebruik worden genomen. Het RAI Amsterdam Convention Centre zal hiermee 1.000 extra parkeerplaatsen in gebruik nemen en 2.800 m2 extra expositieruimte kunnen toevoegen aan het aanbod.

Voor zover nu bekend zal de Noord/Zuidlijn, de nieuwe metrolijn die RAI Amsterdam met het hart van de stad en het centraal station verbindt, in 2017 gaan rijden. In minder dan 10 minuten zullen bezoekers van het convention centre naar het centrum van de binnenstad reizen en van het centraal station naar het convention centre. Alhoewel Amsterdam in vergelijking met andere Europese steden al een zeer compacte stad is, zal deze uitzonderlijk korte reistijd verder bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het RAI Amsterdam Convention Centre, ook voor internationale evenementen van kortere duur.

Orderportefeuille

De omzetprognose op basis van orderinstroom geeft een indicatie voor de commerciële performance van RAI Amsterdam. Een prognose van de directe en indirecte omzet op basis van de gecontracteerde opties en reserveringen geeft een positief beeld voor de komende vijf jaar, met name dankzij de groei van internationale evenementen. Met prioriteit wordt in 2016 gewerkt om de beschikbaar gekomen beursperiode door het wegvallen van AutoRAI 2017 in te vullen met één of meerdere nieuwe internationale evenementen.

Strategie

Ook de komende jaren zal verder worden gewerkt aan de implementatie van de strategie.

RAI Amsterdam is er van overtuigd dat de behoefte aan de fysieke ontmoeting blijft, waardoor evenementen georganiseerd zullen blijven worden. Wel zal de aard van evenementen veranderen. Het zal meer gaan om de beleving en inspiratie en minder om het uitwisselen van feitelijke productinformatie. Het wordt nog belangrijker voor RAI Amsterdam om aan bedrijven inzichtelijk te maken dat er sprake is van een hoge return on investment bij deelname.

Mede dankzij de opkomst van digitale technologie ontwikkelt RAI Amsterdam applicaties en oplossingen die hierop inspelen. De verbinding met de virtuele wereld zorgt ervoor dat evenementen 365 dagen per jaar in contact staan met doelgroepen, waardoor communities ontstaan en de positie van fysieke evenementen versterkt kan worden. Daarnaast koppelt de virtuele wereld evenementen aan een nog groter publiek, waardoor het bereik van beurstitels exponentieel kan groeien. In de toekomst gaat het niet alleen om het aanbieden van vloeroppervlak en faciliteiten maar om het year round aanbieden van slim georganiseerde content voor specifieke sectoren en communities.

Toegevoegde waarde voor de stad

RAI Amsterdam is verheugd dat de Metropool Regio Amsterdam data-gedreven innovatie tot een van de vijf speerpunten heeft benoemd. Deze ambitie past bij de strategie van RAI Amsterdam. De gedeelde ambitie zal de stad en het convention centre de komende jaren over en weer versterken.

In het verslagjaar bracht de gemeente het rapport 'Stad in Balans' uit. Spreiding van bezoekers gedurende het jaar en door de stad is belangrijk om de druk op de binnenstad te verminderen. RAI Amsterdam draagt bij aan de ontwikkeling van een aantrekkelijk verblijfsklimaat, waardoor de beleving van de binnenstad wordt doorgetrokken tot aan de Zuidas. Omdat internationale bezoekers overdag in het convention centre verblijven en 's avonds de stad bezoeken, draagt RAI Amsterdam bij aan spreiding van het stadsbezoek over tijd en ruimte, terwijl de economie sterk wordt gestimuleerd omdat de veelal zakelijke bezoekers gemiddeld meer geld besteden dan toeristen.

Wisseling van bestuur

In april 2016 zal de inmiddels benoemde nieuwe statutaire directie aantreden. Paul Riemens en Maurits van der Sluis zullen het roer overnemen van Hans Bakker. Met vernieuwd elan zullen zij het succes van RAI Amsterdam verder vorm geven.  

Tot slot

De directie dankt alle stakeholders voor hun inzet en betrokkenheid. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de medewerkers. Hun gastheerschap en professionaliteit zijn een essentiële voorwaarde voor het succesvol creëren van ontmoetingen. Daardoor waren we in het afgelopen jaar succesvol en zullen we ons als RAI Amsterdam in de toekomst blijven onderscheiden.

Amsterdam, 17 maart 2016

Directie RAI Holding B.V.
Hans Bakker, Algemeen directeur