Bijlage

Personalia management en ondernemingsraad

Per ultimo 2015

Management RAI Amsterdam

Directie
Drs. A.J. Bakker, Algemeen Directeur (statutair)

Financiën
M. Roodenburg, Financieel Directeur

RAI Exhibitions
I. Boersma, Directeur Exhibitions
Th. Lingmont, Directeur Internationale Beurzen
Mevr. Drs. M.H.W. Visser, Directeur Marketing en Nationale Beurzen

RAI Convention Centre
Mr. J. van den Bosch, Directeur Productie & Gebouw
M. van der Sluis, Directeur Commercie
M.A. van Nierop, Directeur Operations

Juridische Zaken
Mevr. Mr. P.H. Bottema-Sanders, tevens secretaris van de vennootschap
 

Ondernemingsraad RAI Amsterdam

E. Kayser, Voorzitter
G.C. van Bemmel, plv. Voorzitter
Mevr. J.C.A. Visser
J.P. ten Kleij
Ir. C.J.M. van Gastel
H. Rosenberg
Mevr. H. de Vries
R. Stokvis
Mevr. P. van Waegeningh
R.J. van Schooten
P. Lucassen
Mevr. Mr. H.A.M. Schouten, Ambtelijk secretaris